Grad oslobađa poduzetnike od plaćanja komunalne naknade, poreza za javne površine i zakupa: Predaja zahtjeva za one koji su imali pad prometa veći od 50% do 30. lipnja 2020.

Grad Makarska podsjeća da je u tijeku predaja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, poreza na korištenje javnih površina i zakupa za poduzetnike koji su u razdoblju od 1. ožujka do 31. svibnja ove godine imali pad prihoda od najmanje 50% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Poduzetnici koji zadovoljavaju navedeni uvjet i nemaju dugovanja prema gradu Makarskoj, sukladno paketu mjera pomoći za poduzetnike koje je usvojilo Gradsko vijeće, bit će djelomično oslobođeni plaćanja na sljedeći način:

1. Svi obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade za 2020.g. i to prvog obroka za 2020. odnosno polugodišnji iznos. Napominjemo da ovom mjerom nisu obuhvaćeni obveznici plaćanja komunalne naknade za stambeni dio, već se ista odnosi samo na poslovne prostore.

2. Što se tiče poreza na korištenje javno prometnih površina, mjera se odnosi na obveznike koji porez plaćaju za godišnje porezno razdoblje, a ne sezonski, i to u I., II. i III. zoni. Oni se djelomično oslobađaju od plaćanja poreza za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020., odnosno oslobađaju se 25 % iznosa godišnjeg poreza za 2020.

3. Za isto razdoblje, ožujak, travanj i svibanj, oslobađaju se plaćanja naknade i zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske. Za zakupnike koji su ostvarili to Upravni odjel za financije i proračun stornirat će račune za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020., a za već podmirene račune za navedene mjesece neće se vršiti povrat sredstava, već će se pretplaćenom zakupninom podmiriti sljedeće mjesečne zakupnine do visine pretplaćenog iznosa.

Poduzetnici koji su radili u posebnim okolnostima, a imali su pad prihoda od najmanje 50%, svoje pravo moći će ostvariti podnošenjem zahtjeva, uz dostavu dokaza o ispunjavanju navedenih uvjeta, koji će se zaprimati najkasnije do 30. lipnja 2020. elektroničkim putem na e-mail adrese pisarnica@makarska.hr i pisarnica2@makarska.hr ili putem pošte na adresu Grad Makarska, Upravni odjel za komunalne djelatnosti. Na temelju dostavljenih podataka nadležni odjel će utvrditi ispunjenje uvjeta za oslobođenje, a ukoliko to smatra potrebnim, od podnositelja zahtjeva može tražiti i dodatne dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, izdane od nadležnog tijela te će o osnovanosti zahtjeva obavijestiti podnositelja elektroničkim putem ili na drugi prikladan način.

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti na kontakt broj 608-442 i 608-444.

Svi obveznici kojima je odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske zbog posebnih okolnosti uzrokovanim širenjem bolesti COVID-19 bio obustavljen rad, također će biti oslobođeni od plaćanja navedenih naknada, ali po službenoj dužnosti, bez podnošenja zahtjeva.

Podsjetimo, prema prijedlogu gradonačelnika Jure Brkana, Gradsko vijeće je na svojoj sjednici 18. svibnja donijelo tri odluke: Odluku o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade, Odluku o djelomičnom oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina na području Grada Makarske i Odluku o oslobađanju od plaćanja zakupnine/naknade za poslovne prostore u vlasništvu Grada Makarske. Cilj ovog prvog paketa mjera koji je donesen zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih korona virusom je očuvanje radnih mjesta i likvidnosti poduzetnika.