Grad Makarska i ove godine daruje umirovljenike: Božićnice u iznosu od 200,00 kuna za sve umirovljenike čija mirovina ne prelazi 3.500,00 kuna

Grad Makarska i ove će godine vršiti podjelu poklon-bonova u vrijednosti 200,00 kuna svim umirovljenicima s prebivalištem na području grada Makarske čiji ukupni mjesečni iznos svih mirovina ne prelazi 3.500,00 kuna. Podjela poklon - bonova održat će se sukladno epidemiološkim mjerama koje su na snazi u dvorani Vatrogasnog doma Makarska od 7. do 11. prosinca 2020.

Molimo sve umirovljenike da se prilikom preuzimanja poklon – bonova pridržavaju svih važećih epidemioloških mjera koje je propisao Stožer civilne zaštite RH, a posebno naglašavamo obvezno nošenje zaštitnih/medicinskih maski za lice i održavanje potrebnog fizičkog razmaka, te da prilikom dolaska u dvoranu Vatrogasnog doma obavezno ponesu i vlastitu kemijsku olovku.

Prilikom preuzimanja poklon – bona umirovljenici sa sobom trebaju ponijeti svoju osobnu iskaznicu, a u slučaju da u njihovo ime poklon-bon preuzima druga osoba, uz osobnu iskaznicu umirovljenika koji ostvaruje pravo na poklon-bon (i ostale potrebne potvrde ako se radi o djelomičnoj ili cijeloj mirovini ostvarenoj u inozemstvu) druga osoba koja preuzima poklon – bon morat će dati na uvid  i svoju osobnu iskaznicu.

Podsjetimo, prema spomenutom cenzusu pravo na poklon bon ostvaruju:

  • umirovljenici koji su cijelu mirovinu ostvarili u Republici Hrvatskoj, temeljem Popisa umirovljenika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  •  umirovljenici koji su mirovinu ostvarili temeljem djelomičnog staža u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, temeljem Popisa umirovljenika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje uz obvezno predočenje potvrda tuzemne (iz Hrvatske) i inozemne mirovine,
  • umirovljenici koji su mirovinu ostvarili isključivo radnim stažem u inozemstvu, uz predočenje osobne iskaznice i potvrde o inozemnoj mirovini.

Podjela poklon – bonova održat će se u dvorani Vatrogasnog doma Makarska, na adresi Potok 2, od  8,00 do 13,00 sati, prema slijedećem rasporedu:

  • u ponedjeljak, 7. prosinca 2020. godine, za umirovljenike čija prezimena započinju slovima: A, B, C, Č i Ć,
  • u utorak, 8. prosinca 2020. godine, za umirovljenike čija prezimena započinju slovima: D, DŽ, Đ, E, F, G, H, I, J i K,
  • u srijedu, 9. prosinca 2020. godine, za umirovljenike čija prezimena započinju slovima: L, LJ, M, N, NJ i O,
  • u četvrtak, 10. prosinca 2020. godine, za umirovljenike čija prezimena započinju slovima: P i R,
  • u petak, 11. prosinca 2020. godine, za umirovljenike čija prezimena započinju slovima: S, Š, T, U, V, Z i Ž.

Poklon - bon moći će se iskoristiti u trgovinama Apfela d.o.o. zaključno s 31. siječnja 2021. godine.