Drugi paket mjera za poduzetnike stupio na snagu: Od danas 14. srpnja počinju teći rokovi za predaju zahtjeva za djelomično oslobađanje od plaćanja zakupnine za poslovne prostore

Gradsko vijeće Grada Makarske na svojoj je 21. sjednici održanoj 10. srpnja 2020. usvojilo drugi paket mjera za poduzetnike s ciljem ublažavanja gospodarske krize  nastale širenjem bolesti COVID-19 i očuvanja radnih mjesta. Paketom mjera obuhvaćene su Odluka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Makarske te Odluka o rasterećenju od obveza plaćanja poreza na korištenje javnih površina na području Grada Makarske.

Drugim paketom mjera obuhvaćeni su svi korisnici javno prometnih površina na području grada Makarske te svi zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske koji će, uz predočenje dokaza o padu prometa, biti djelomično oslobođeni plaćanja obveza za 2020. godinu. Odluke stupaju na snagu danas 14. srpnja 2020.

Prema odluci Gradskog vijeća, djelomično oslobađanje od plaćanja zakupnine  za lipanj, srpanj i kolovoz 2020., u visini od 50%, mogu ostvariti zakupnici poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske. Svoje pravo mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, pod sljedećim uvjetima: da imaju pad prihoda najmanje 50%, za mjesec za koji podnose zahtjev, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a koji se odnosi na poslovni prostor za koji se podnosi zahtjev te da na dan podnošenja zahtjeva nemaju dospjelih dugovanja prema Gradu Makarska.

Korisnici poslovnih prostora zahtjev moraju podnijeti za svaki mjesec zasebno i to do 20.u mjesecu za prethodni mjesec, uz dostavu dokaza o ispunjavanju uvjeta. Zahtjev se podnosi elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte Grada Makarske pisarnica@makarska.hr ili pisarnica2@makarska.hr ili putem pošte na adresu Grad Makarska,Upravni odjel za komunalne djelatnosti, s naznakom zahtjev za djelomično oslobađanje od plaćanja zakupnine za mjesec____ 2020.

Napominjemo da rok za podnošenje zahtjeva za djelomično oslobađanje od plaćanja zakupnine za mjesec lipanj istječe u ponedjeljak 20. srpnja 2020.


U sklopu II. paketa mjera koje je usvojilo Gradsko vijeće,  djelomično oslobađanje od plaćanja poreza za godišnje i ljetno porezno razdoblje 2020. mogu ostvariti sljedeći obveznici plaćanja poreza na korištenje javno prometnih površina:

1. Obveznici plaćanja poreza na korištenje javnih površina,za godišnje porezno razdoblje, u I., II. i III. zoni, oslobodit će se od plaćanja poreza za 2020. i to za 35 % ukupnog iznosa godišnjeg poreza za 2020.g.
 

2. Obveznici plaćanja poreza na korištenje javnih površina, za godišnje porezno razdoblje u zoni Peškera, oslobodit će se od plaćanja poreza na korištenje javnih površina za 2020. i to za 50 % ukupnog iznosa godišnjeg poreza za 2020.g.

3. Obveznici plaćanja poreza na korištenje javnih površina, za ljetno porezno razdoblje, neovisno o zoni, djelomično se oslobađaju od plaćanja poreza za 2020., i to za 50 % ukupnog iznosa poreza za ljetno porezno razdoblje za 2020.g.

Svi obveznici svoje pravo djelomičnog oslobađanja od plaćanja poreza na korištenje javnih površina mogu ostvariti  podnošenjem zahtjeva Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti uz 2 uvjeta: da imaju pad prihoda najmanje 50% u razdoblju od 1. lipnja do 31. kolovoza 2020., u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, za objekt za koji se podnosi zahtjev te da na dan podnošenja zahtjeva nemaju dospjelih dugovanja prema Gradu Makarskoj.

Zahtjev se može podnijeti u razdoblju od 01. do 15.rujna 2020., uz dostavu dokaza, elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte Grada Makarske: pisarnica@makarska.hr ili pisarnica2@makarska.hr ili putem poštena adresu Grad Makarska, Upravni odjel za komunalne djelatnosti.