21. sjednica Gradskog vijeća: Na dnevnom redu drugi paket mjera za poduzetnike koji su direktno pogođeni krizom uzrokovanom širenjem bolesti COVID-19

U petak, 10. srpnja 2020. godine, u dvorani Vatrogasnog doma održat će se 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske. Početak sjednice je u 10 sati.

Zbog posebnih epidemioloških mjera koje su uslijed pandemije COVID-10 stupile na snagu sjednica će biti organizirana sukladno mjerama koje je propisao Stožer civilne zaštite RH poštujući mjere udaljenosti među vijećnicima i nošenja zaštite opreme bez izravnih fizičkih kontakata. Sukladno navedenim mjerama, sjednica će se održati bez nazočnosti novinara i gostiju zbog limitiranog broja osoba i prostora održavanja.

Podsjećamo, sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske može se izravno pratiti putem lokalnog Radija Makarska rivijera. Nakon završetka sjednice, javnost će biti informirana o svim donesenim odlukama putem priopćenja koje će biti objavljeno na službenoj internet stranici Grada Makarske.

Dnevni red 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske:

1. Prijedlog Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske održane 18. svibnja   2020. godine;

2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta Grada Makarske;

3. Prijedlog  Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske;

4. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko- turističke zone Makarska- Zapad 1;

5. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko- turističke zone Makarska- Zapad 2;

6. Prijedlog Odluke  o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko- turističke zone Biloševac 4;

7. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršavanju Proračuna Grada Makarske za 2019.godinu;

8. Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja zakupnine/naknade za poslovne prostore u vlasništvu Grada Makarske;

9. Prijedlog Odluke o rasterećenju od obveza plaćanja poreza na korištenje javnih površina na području Grada Makarske

10. Prijedlog Odluke o proglašenju Gradske tržnice Makarska komunalnom infrastrukturom - javnim dobrom u općoj uporabi;

11. Prijedlog Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;

12.  Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;

13.  Prijedlog Zaključka o  davanju suglasnosti na prijedlog I. Izmjena Statuta Gradskog muzeja Makarska;

14.  Prijedlog Zaključka  o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Makarskog komunalca d.o.o.

a)  za 2017. godinu;

b)  za 2018. godinu;

15.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti  na Izvješće o radu Stambenog gospodarstva Makarska  d.o.o.

a) za 2017.godinu

b) za 2018.godinu;

c) za 2019.godinu;

Dnevni red i materijali za 21. sjednicu dostupni su na službenoj stranici Grada Makarske  www.makarska.hr.