Natječaji i javni pozivi

Obavijest o poništenju natječaja za zakup poslovnog prostora

  • 2. rujna 2022.

                                                   O b a v i j e s t    Na temelju toč. XIV. Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske, poništava se dio...

1 2 3 4 5 6 7