Obavijest o poništenju natječaja za zakup poslovnog prostora

                                                   O b a v i j e s t   

Na temelju toč. XIV. Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske, poništava se dio  Javnog  natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske pod točkom 2., koji je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji dana 23.ožujka 2022. pod klasom:372-03/22-01/3 ur.broj:2181-06-01/07-22-1

                        

Klasa: 372-03/22-01/3                                                                                               
Ur.broj:2181-06-01/07-22-11                                                                                                     Gradonačelnik

Makarska, 1. rujna  2022.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.