Javni poziv i obrazac za pokretanje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Makarske u 2023.

Na temelju odredbe članka 18. Odluke o javnim priznanjima Grada Makarske (“Glasnik Grada Makarske'' broj 14/22) Odbor za dodjelu priznanja i nazive ulica i trgova dana 18. srpnja 2023. objavljuje

Javni poziv za podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Makarske u 2023. godini

I.

Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Makarske u 2023. godini i to:

 • Proglašenje počasnim građaninom

Počasnim građaninom Grada Makarske može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicija hrvatskog naroda, položaja i ugleda Grada Makarske, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu te za razvoj Grada Makarske ili pojedinih njegovih djelatnosti; državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za Grad Makarsku i Republiku Hrvatsku u promicanju njezina suvereniteta, samostalnosti i samobitnosti na općeprihvaćenim načelima suvremenog svijeta. Titula počasnog građanina  se može dodijeliti i posthumno.

 • Nagrada Grada Makarske

Nagrada Grada Makarske  dodjeljuje se građanima Grada Makarske i drugim osobama koje rade na području Grada Makarske, radnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Makarskoj.

Nagrada Grada Makarske može se dodijeliti i stranim državljanima, gradovima prijateljima, međunarodnim organizacijama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima u znak priznanja za uspješnu i korisnu suradnju s Gradom Makarska, te za njihov doprinos samostalnosti RH i kao zahvala za značajno humanitarno djelovanje za vrijeme Domovinskog rata.

 • Plaketa Grb Grada Makarske

 

Plaketa „Grb Grada Makarske“(dalje: Plaketa) dodjeljuje se građanima Grada Makarske i drugim osobama koje rade na području Grada Makarske, udrugama građana, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama prigodom Dana Grada Makarske i drugih obljetnica za općepriznatu djelatnost kojom su znatno pridonijeli razvoju Grada Makarske. Plaketa se može dodijeliti za osobite uspjehe u protekloj godini ili za dugogodišnji rad od osobitog interesa za Grad Makarsku.

 

 

II.

Pravo na pokretanje inicijativa iz točke I. ovog poziva mogu podnijeti:

 • građani
 • udruge građana
 • gradski vijećnici
 • radna tijela Gradskog vijeća
 • gradska upravna tijela
 • Odbor za mlade
 • tijela mjesne samouprave
 • tijela državne vlasti, ustanove, trgovačka društva, strukovne komore, vjerske zajednice i druge osobe

 

Pravo predlaganja proglašenja počasnog građanina Grada Makarske i dobitnika drugih javnih priznanja imaju i:

 • Gradonačelnik
 • Odbor za dodjelu javnih priznanja

Prijedlozi se podnose pisanim putem.

 

III.

Inicijativa za dodjelu javnog priznanja podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati sljedeće podatke:

1. ime, prezime, zvanje, zanimanje i adresu kandidata, odnosno naziv trgovačkog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruge građana ili drugih pravnih osoba što se predlažu za dodjelu

2. za koje se javno priznanje predlaže sukladno čl. 4 Odluke o javnim priznanjima

3. sažetak obrazloženja prijedloga koji sadrži doprinos, zasluge, odnosno rezultate, na kojima se temelji prijedlog za dodjelu javnog priznanja (najviše na dvije stranice formata A4);

4. podatke o predlagatelju (ime i prezime/naziv, adresa/sjedište, podaci za kontakt), potpis

predlagatelja, odnosno ovlaštene osobe.

IV.

Odbor za dodjelu javnih priznanja može promijeniti vrstu javnog priznanja za koje se kandidat predlaže, ako iz priložene dokumentacije iz čl. 20. Odluke o javnim priznanjima Grada Makarske proizlazi da kandidat ispunjava formalan uvjet za drugo priznanje od onog navedenog u inicijativi, o čemu obavještava predlagatelja.

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

V.

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Makarske donosi Gradsko vijeće Grada Makarske na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja Grada Makarske.

 

VI.

Inicijative za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem dostavljaju se od 18. srpnja do 31. srpnja 2023. putem online obrasca koji je dostupan na poveznici:
OBRAZAC ZA POKRETANJE INICIJATIVE ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA MAKARSKE

VII.

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Makarske u 2023. godini objavljen je Internet stranici Grada Makarske www.makarska.hr.

VIII.

Ostale informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za javne potrebe i društvene djelatnosti Grada Makarske putem telefona 608-411 te elektroničke pošte ivana.pleic@makarska.hr.

 

Predsjednica Odbora
Jagoda Martić, dipl.ing. kemije

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.