Najčešće postavljena pitanja

Kakve stipendije dodjeljuje Grad Makarska studentima i uz koje uvjete?

Grad Makarska dodjeljuje stipendije u 4 kategorije: uspješnim studentima, studentima na deficitarnim fakultetima, studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja i studentima umjetničkih sveučilišnih studija. Mjesečni iznos stipendije je 1000 kuna. Pravilnikom o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja grada Makarske( Glasnik Grada Makarske 13/15) uređuju se uvjeti, kriteriji i postupak za dodjelu stipendija i studenskih novčanih potpora te prava i obveze njihovih korisnika.

 

Kako na najbrži način dobiti odgovor na pitanje koje se odnosi na rad gradske uprave?

Upit iz djelokruga rada Gradske uprave može poslati elektroničkom poštom na e-mail adresu grad@makarska.hr ili putem linka pitajte Gradsku upravu na službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr .

 

Temeljem koje odluke građani mogu ostvarivati prava iz socijalne skrbi?

Prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Makarska, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava utvrđeni su Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Makarske (Glasnik GM 10/16, 8/18, 9/18 i 20/18).

 

Gdje se mogu naći informacije o gradskim projektima koji su u tijeku i onima koji su dosad realizirani?

Sve informacije o gradskim projektima mogu se dobiti na službenoj Internet stranici Grada Makarske www.makarska.hr na poveznici Projekti.

 

Treba li za postavljanje reklame na zemljištu u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba odobrenje Grada?

I ako se radi o postavljanju reklama na zemljištu u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba za postavljanje reklame treba tražiti odobrenje nadležnog tijela – Odjela za komunalne djelatnosti Grada Makarske. Reklame(ili pokretne naprave, kiosci, reklami natpisi, reklamni panoi i sl.) mogu se postavljati samo na onim mjestima gdje se neće stvarati suvišna buka, svjetlosno onečišćenje, nečistoća, ugrožavati sigurnost prometa ili umanjiti estetski izgled mjesta.

 

Na koju e-mail adresu treba slati e-račun za Grad Makarsku?

E- računi za Grad Makarsku šalju se na e-mail adresu pisarnica@makarska.hr .

 

Koji su podaci Grada Makarske za ispostavu računa?

Adresa: Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska, OIB: 53515145212, MB: 02595575, IBAN: HR41 2390001 1824900000.

Gdje se mogu dobiti sve informacije vezane za parking službu na području Grada Makarske?

Ured Parking službe nalazi se na adresi Trg Tina Ujevića 1, II. kat. Sve informacije mogu se dobiti pozivom na broj +385 (0)21 678 931 ili na e-mail adresi parking@makarska.hr . Odluke vezane za organizaciju i cijene parkiranja na području grada Makarske dostupne su na službenoj Internet stranici Grada na poveznici Javne površine i parking.

 

 

Mogu li građani u sklopu gradske uprave dobiti besplatan savjet o mogućnostima korištenja bespovratnih sredstava?

Da, u Makarskoj razvojnoj agenciji MARA koja, među ostalim, pruža uslugu individualnog savjetovanja vezano za korištenje bespovratnih sredstava poduzetnicima, udrugama, nezaposlenima, predstavnicima javnog sektora, vlasnicima obiteljskih kuća, privatnim iznajmljivačima i drugim ciljanim skupinama. MARA djeluje na dvije lokacije – na adresi Franjevački put, u sklopu Gradskog sportskog centra gdje se nalazi Glavni ured te na adresi Hrpina 1 gdje se nalazi Centar za razvoj poduzetništva i civilnog društva i Klub za zapošljavanje. Informacije se mogu zatražiti putem telefona +385 21 766 901 ili elektronske pošte  lidija.vukadinvranjes@mara-makarska.hr .

 

Kojim dokumentom se utvrđuje popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području grada Makarske i na kojim mikrolokacijama?

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske koji gradonačelnik donosi svake godine utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Makarske kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Makarske dostupan je na službenoj Internet stranici Grada Makarske na poveznici Pomorsko dobro.