10°C weather icon

Županija Splitsko-dalmatinska daje novčane pomoći za novorođenu djecu: Zahtjevi se moraju predati u roku od 3 mjeseca od dana rođenja djeteta

26.01.2018.

Zahvaljujući odluci župana Blaženka Bobana u 2018. godini Županija Splitsko-dalmatinska isplaćivat će novčane pomoći za novorođenu djecu u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.


Na temelju analize demografskog stanja na području svih jedinica lokalne samouprave u sastavu Splitsko-dalmatinske županije, gradovi i općine podijeljeni su u 5 grupa.
Tako će roditelj / posvojitelj s područja grada Makarske, kako bi ostvario pravo na novčanu pomoć, morat imati najmanje 3 godine prebivališta na području Makarske, neposredno prije rođenja djeteta, a dijete mora biti prijavljeno na području županije. Ukoliko je drugi roditelj / posvojitelj strani državanjanin isti mora u trenutku podnošenja zahtjeva imati prijavljen boravak na području Makarske.
Građani Makarske imati će pravo na pomoć od 500,00 kuna za prvo dijete, a iznos se za svako novorođeno dijete povećava za 100,00 kuna.

 

Uz zahtjev se moraju priložiti slijedeći dokumenti:

 

a) Preslika osobne iskaznice - za roditelja ili posvojitelja podnositelja zahtjeva;

 

b) Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja ili posvojitelja odnosno uvjerenje o privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranog državljanina (ne starije od 6 mjeseci);

 

c) Preslika izvadka iz matice rođenih ili rodni list za novorođeno dijete za koje se traži naknada;

 

d) Uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete za koje se traži naknada (ne starije od 6 mjeseci);

 

e) Preslika izvadaka iz matice rođenih ili rodni list - za svu djecu navedenu u zahtjevu;

 

f) Preslika IBAN računa jednog od roditelja ili posvojitelja na koji će se izvršiti isplata novčanih sredstava. (Ukoliko posjedujete zaštićeni račun, molimo Vas da u najbližoj poslovnici FINE ispunite obrazac s naznakom da očekujete novčanu pomoć za novorođeno dijete od Splitsko-dalmatinske županije);

 

g) Ostali dokumenti ovisno o okolnostima (pravomoćna presuda o razvodu braka, pravomoćno rješenje o posvojenju ili uvjerenje o istom te ostali dokumenti na traženje referenta).

 

 

Napomena: Obitelji s troje i više djece koji imaju prebivalište, odnosno privremeni ili stalni boravak na području općina i gradova u Splitsko-dalmatinskoj županiji iz 1.grupe, kojima će se vršiti isplata novčanih sredstava u tri kalendarske godine, dužni su dostaviti Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb početkom svake kalendarske godine:
- Uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja ili posvojitelja, odnosno uvjerenje o privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranog državljanina (ne starije od 6 mjeseci);
- Uvjerenje o prebivalištu za novorođeno dijete (ne starije od 6 mjeseci).


Zahtjevi se predaju Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, na adresu: Domovinskog rata 2, 21000 Split, u roku 3 mjeseca od dana rođenja djeteta.


Posvojitelj malodobnog djeteta koji ispunjava uvjete u roku 3 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.


Odluka o novčanoj pomoći za novorođenu djecu i Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete mogu se preuzeti na poveznici
makarska.hr/hr/drustvene-djelatnosti/51

 

 

makarska logo