19°C weather icon

„Žena godine Splitsko-dalmatinske županije“ u 2013. godini

21.01.2013.

22.1.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

KLASA: 061-01/13-01/01
URBROJ: 2181/1-01-13-1
Split, 17.01.2013.Na temelju članka 5. stavak 1. Odluke o nagradi Žena godine Splitsko-dalmatinske županije («Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije», broj: 5/12),Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije, raspisujePOZIVNI NATJEČAJ
za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade
„Žena godine Splitsko-dalmatinske županije“ u 2013. godiniI. Objavljuju se uvjeti i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade „Žena godine Splitsko-dalmatinske županije“ u 2013. godini.

Pravo na podnošenje prijedloga imaju svi punoljetni državljani i državljanke Republike Hrvatske, te sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

II. Nagrada „Žena godine Splitsko-dalmatinske županije“ u 2013. godini dodjeljuje se za:

1. posebno uspješno djelovanje u promociji ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti spolova u okviru ljudskih prava,
2. za prepoznatljive rezultate u podizanju kvalitete života žena s gospodarskog, socijalnog, humanitarnog, kulturnog i drugih stajališta,
3. za izniman doprinos u praktičnom i teorijskom radu na afirmaciji žena u društvu (javnom, političkom, kulturnom i gospodarskom),
4. za pozitivan utjecaj na život šire društvene zajednice kojoj vidljivo pridonosi svojim djelovanjem.

III. Prijedlozi za dodjelu Nagrade „Žena godine Splitsko-dalmatinske županije“ moraju biti obrazloženi u pisanom obliku i imati potrebite isprave kojima se dokazuju činjenice iz obrazloženja.

IV. Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnom listu «Slobodna Dalmacija».

V. Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Županijska skupština, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, 21000 Split, Domovinskog rata 2, u zatvorenoj omotnici s naznakom «ZA NAGRADU ŽENA GODINE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE» - NE OTVARAJ.

Za sve obavijesti zainteresirani se mogu javiti u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb na tel. 400-223.POVJERENSTVO
ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE


Ivanka Luetić Boban, predsjednica, v. r.
makarska logo