16°C weather icon

Zaključci sa 36. sjednice Gradskog poglavarstva

07.05.2008.

Dana 2. svibnja 2008. (petak) u sobi 26 zgrade Grada Makarske održana je 36. sjednica Gradskog poglavarstva s početkom u 8,00 sati. Usvojeni dnevni red odnosi se na 17 točaka. Važno za istaknuti je kako je usvojena Odluka o I. izmjeni i dopuni Proračuna Grada Makarske za 2008. godinu, koja se odnosi uglavnom na kreditna sredstva za gradsku sportsku dvoranu i bazen. Usvojene su Izmjene i dopune Programa o izgradnji kapitalnih objekata za 2008., koje se prosljeđuju na konačno usvajanje Gradskom vijeću Grada Makarske, kao i Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Makarske.
Usvojen je i Zaključak o prihvaćanju partnerskog odnosa u Programu za inovacije i učenje između Grada Makarske i Udruge Sunce, a odnosi se na otvaranje trgovine rabljene robe u sadašnjem prostoru Udruge.
Imenovan je Odbor za uređenje postojećih atletskih terena na Gradskom sportskom centru Makarska za bacačke discipline u sastavu: Lovor Vodanović – predsjednik, članovi: Tonči Vuković, Ivan Nemčić, Krešimir Glibota, Slavko Premeru, Jurica Dobrinić, Marko Raos i Boris Šabić.
Poglavarstvo je dalo suglasnost DAUP Orionu za rekonstrukciju i nadogradnju kupole zvjezdarnice na spomeniku Glavica.
Prostor Art Cafea dan je na korištenje za 10. svibnja 2008. Udruzi PUK za potrebe održavanja multikulturnog projekta u kojem su spojeni ples, performansi, umjetnost i sport.
Dana je suglasnost Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića za izmjenu statutarne odredbe koja se odnosi na javnu nabavu, a prosljeđuje se na daljnje razmatranje Gradskom vijeću. Ažuriran je Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Grada Makarske za ovu godinu. Dva javna WC-a u vlasništvu Grada Makarske dana su na korištenje i održavanje Mari Guć i Ljilji Radić.
Odlučeno je također da se pomogne Klapu Stara srdela s 5000 kuna za izradu nosača zvuka, a 2000 kuna dodijeljeno je Glazbenoj školi za međunarodno natjecanje "Daleki akordi".
makarska logo