5°C weather icon

Zaključci sa 35. sjednice Gradskog poglavarstva

17.04.2008.

18.4.08.

Dana 18. travnja 2008.g. u sobi 26 zgrade Grada Makarske održana je 35. sjednica Gradskog poglavarstva s početkom u 13,00 sati. Usvojeni dnevni red navedene sjednice sastoji se od 18 točaka, a najvažnije za istaknuti je da je usvojen Zaključak o prodaji dijela čest. zem. 587/3 KO Makarska Makar (predio Gorinka) površine 870 m² s lokacijskom dozvolom koju je Grad ishodovao još u lipnju 2008. godine s namjerom izgradnje zgrade sa stanovima POS-a. Budući da Grad nije regulirao imovinsko pravne odnose na cijeloj površini građevinske čestice, navedeno će se zemljište prodati putem javnog natječaja s utvrđenom početnom cijenom u iznosu od 2.610.000,00 kuna.

Gradsko poglavarstvo također je usvojilo Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske zbog potreba ispravka greške prilikom određivanja koeficijenta za radno mjesto portira-zaštitara, te Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Makarske, kojim se Petar Barišića razrješuje dužnosti člana Civilne zaštite Grada Makarske, a imenuje se Željko Bagarić.

Tri točke dnevnog reda odnose se na odobravanje korištenja javno prometnih površina i to: MK Sv. Jure za potreba organizacije V. moto susreta, caffe baru Loyd za postavljanje dvostrešne tende i Tommy d.o.o. Solin za postavljanje svjetleće reklame, te je usvojen Zaključak o odobravanju korištenja i održavanja sanitarnog objekta-javnog WC-a.

Također je važno naglasiti da je Gradsko poglavarstvo predložilo Gradskom vijeću usvajanje
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja.

Važno je istaknuti da je Gradsko poglavarstvo usvojilo Zaključak kojim poziva sve ustanove i gospodarske subjekte u gradu Makarskoj na prilagodbu ulaza i unutrašnjosti objekata osobama s tjelesnim invaliditetom.
Donesen je Zaključak o provedbi ankete o ispitivanju zainteresiranosti za davanje na korištenje grobnica na Gradskom groblju Sv. Križ i groblju u Velikom Brdu.
Također je podržana inicijativa Prometa d.o.o. Makarska za premještanje autobusnog kolodvora, te izradu novog na primjerenijoj lokaciji i izgradnju poslovno-stambenog objekta s podzemnim parkiralištem na predjelu današnjeg kolodvora.

Dio sjednice posvetio se financiranju određenih događaja, obljetnica, radova, kao i financijskim pomoćima. Tako će Grad Makarska:
• Dodijeliti financijsku potporu u iznosu od 10.000,00 kuna Odbojkaškom klubu „Makarska“ poradi kvalifikacijskih natjecanja za viši natjecateljski rang
• Prihvatiti pokroviteljstvo tiskanja autobiografske pripovijetke „Ana“ autorice Marine Jurišić Velebit u iznosu od 1.000,00 kuna;
• Sponzorirati međunarodni plesni projekt „Maturantska parada 2008. Iznosom od 3.000,00 kuna.

Osim navedenog, Gradsko poglavarstvo je ustupilo na korištenja Art Cafea za održavanje koncerta lokalnih skupina i njihovih gostiju iz Hrvatske za dane 19. i 26. travnja. 2008. godine.

makarska logo