17°C weather icon

Zaključci sa 28. sjednice Gradskog vijeća

12.03.2008.

13.3.08.

Dana 12. ožujka 2008. u hotelu Meteor održana je 28. sjednica Gradskog vijeća s početkom u 14,00 sata. Predsjednik Gradskog vijeća Damir Mendeš predložio je dnevni red koji se sastoji od 12. točaka. Po prijedlogu kluba vijećnika HDZ-a, te kluba vijećnika SDP-a i HNS-a 7. točka - Odluka o načinu korištenja pomorskog dobra na području Grada Makarske je skinuta s dnevnog reda.


Vijećnici SDP-a i HNS-a predložili su skidanje 3. (Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću Makarski komunalac) i 6. (Plan rasporeda i namjene korištenja javnih površina) točke s dnevnog reda jer se, po njihovom sudu, protive Statutu i nisu u nadležnosti Gradskog vijeća. Navedeni prijedlog ipak nije prošao tako da je usvojen dnevni red s 11 točaka, a vijećnici SDP-a i HNS-a napustili su sjednicu za vrijeme rasprave i glasovanja o 3. i 6. točci.

Najvažnije je istaknuti da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo inicijativu za izdvajanje Doma zdravlja u Makarskoj iz Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, te će se ona proslijediti Skupštini Splitsko-dalmatinske županije koja o tome donosi konačnu odluku.

Usvojen je i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću Makarski komunalac od 3. siječnja 2006., a najvažnije promjene su te da društvo osim Skupštine i Uprave sada ima i Nadzorni odbor kojeg bira Skupština, a Skupštinu sada čine članovi Gradskog poglavarstva, za razliku od dosad važeće Odluke da Skupštinu čini sam zastupnik osnivača, tj. gradonačelnik.

Osim navedenog dana je suglasnost na Izvješća o sigurnosti djece u odgojno obrazovnim ustanovama, te je usvojena Analiza stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Makarske u 2008. godini.

Važno je napomenuti da je usvojen Plan rasporeda i namjene korištenja javnih površina,
kojim se određuje raspored i namjenu korištenja javnih površina na kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, trgovačku djelatnost (novinski kiosk, prodaja voća i povrća), trgovačku djelatnost (pokretni štandovi za prodaju suvenira, nakita, slika i sl.), uslužnu djelatnost (zabavno- rekreacijski sadržaji), uslužnu djelatnost (prodaja karata za izletničke brodove) te uslužnu djelatnost (eko vlakić).

Usvojena je i Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti javne rasvjete na temelju ugovora kojom se utvrđuje poslovi održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, a koje mogu obavljati ovlaštene pravne i fizičke osobe temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja poslova javne rasvjete, uvjeti za obavljanje poslova, postupak za povjeravanje obavljanja poslova javne rasvjete, kriteriji za odabir kandidata za obavljanje poslova javne rasvjete, ponudbena dokumentacija i način obavljanja poslova.

Cilj Odluke o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama je vođenje evidencije o psima, kao i njihovim vlasnicima. Tako svi psi oštenjeni 1. listopada 2004. i kasnije moraju biti označeni mikročipom, a psi oštenjeni prije navedenog datuma moraju se označiti markicom ili mikročipom, prema želji vlasnika.

Koncesija za obavljanje poslova premještanja i blokiranja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na području Grada Makarske dodijeljena je Društvu s ograničenom odgovornošću HVIMAK-MAKARSKA d.o.o. Naime, Grad Makarska raspisao natječaj za dodjelu navedene koncesije, na koji je pristigla samo jedna ponuda od strane HVIMAK-MAKARSKA d.o.o., koja ispunjava sve uvjete natječaja.
.

Gradsko vijeće ja dalo suglasnost za zasnivanje zakupa poslovnog prostora na adresi Šetalište sv. Petar 2 površine 66,60 m² s Pomorsko športskim ribolovnim društvom Arbun.
S PŠRD Arbun će se sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora izravnom pogodbom na rok od 1 godine uz mjesečnu zakupninu od 66,60 kuna. Vijećnik Dragan Srzić uložio je amandman da rok iz Ugovora bude 5 godina, kao što je i inače praksa kod takvih ugovora, ali taj amandman nije usvojen.

Za kraj, Gradsko vijeće ja dalo suglasnost na prodaju čest. zem. 2138/1 KO Makarska Makar društvu s ograničenom odgovornošću Zelus Makarska. Naime, nakon otkupa dijela čest. zem. 56/1 putem javnog natječaja i prethodne suglasnosti Gradskog vijeća, Zelus se obratio novim zahtjevom u kojim pojašnjava da je naknadnom geodetskom analizom stare vlasničke mape utvrđeno postojanje još jednog dijela zemljišta površine 93 m² u istom prostoru oko zgrade Macela koje je ostalo gradsko vlasništvo, te podnositelj zahtjeva nudi otkup i navedenog ostatka. Navedena prodaja može se izvršiti izravnom pogodbom na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, budući se radi o manjem dijelu (manje od 20% građevinske čestice) koji je sastavni dio nove građevinske čestice koja će se formirati lokacijskom dozvolom za izgradnju predmetne zgrade.


makarska logo