6°C weather icon

Zainteresiranim građanima i javnim ustanovama dodijelit će se komposteri za odvajanje biootpada

04.03.2015.

 

Jedan od ciljeva kampanje o važnosti razdvajanja otpada 'Skupi, složi, savjesno odloži!', koju od listopada prošle godine provode Grad Makarska i Makarski komunalac d.o.o., je i uvođenje sustava određivanja visine računa za komunalne usluge prema količini odbačenog miješanog komunalnog otpada u svakom domaćinstvu. S obzirom na to da biootpad čini gotovo trećinu komunalnog otpada, njegovim odvajanjem smanjuje se proizvodnja miješanog komunalnog otpada, te direktno utječe na visinu računa za komunalne usluge.

Zato Grad Makarska i Makarski komunalac d.o.o. planiraju provođenje projekta dodjele kućnih kompostera zainteresiranim građanima i javnim ustanovama. Na taj način građani će moći odvojeno odlagati biootpad (otpad iz kuhinje i iz vrta) u svom dvorištu i proizvoditi kvalitetni kompost za vlastite potrebe.
Ovisno o uspješnosti odaziva, Grad Makarska i Makarski komunalac d.o.o. dodijelit će kompostere zainteresiranim građanima i javnim ustanovama, te provesti edukaciju za što uspješnije kompostiranje.
Svi zainteresirani i koji imaju mogućnost postavljanja kompostera u dvorište mogu se javiti na broj telefona 021/695-010 radnim danom od 7:00 do 15:00 h ili na e- mail makarski.komunalac@makom.hr do 15. ožujka 2015 godine.

.

makarska logo