4°C weather icon

Za uređenje plaže Osejava izdana lokacijska dozvola

Za uređenje plaže Osejava izdana lokacijska dozvola

Za uređenje plaže Osejava izdana lokacijska dozvola

Grad Makarska odlučio je proširiti staru plažu, oplemeniti je novim sadržajima koje imaju i druge gradske plaže, ali i napraviti korak više. Prema idejnom rješenju cilj planiranog zahvata je vidikovcem i rampom povezati šetnicu novog lukobrana s predmetnom lokacijom te omogućiti osobama s teškoćama u kretanju neometani pristup moru. Ideja je stvoriti cjelovitu plažu s više korisne površine i svim elementima urbane i komunalne opreme. Izdana je lokacijska dozvola te naručen glavni projekt za kopneni dio plaže.

 

makarska logo