20°C weather icon

Vodoopskrbni sustav naselja Kotišina: Uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole 27. prosinca u 9,30 sati

18.12.2018.

Grad Makarska objavio je javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava – vodoopskrbni sustav naselja Kotišina (procrpna stanica ''Kotišina 2'', vodosprema ''Kotišina 2'', hidroforska stanica ''Kotišina'', dovodni, tlačni i odvodni cjevovod). Uvid u spis predmeta može se izvršiti 27. prosinca 2018.(četvrtak) u 9,30 sati u zgradi Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, II. kat, soba br. 19.

Cjeloviti tekst javnog poziva dostupan je na poveznici makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46

makarska logo