- weather icon

Vodič kroz razdvajanje - odvojiti je lako, ako znaš kako

Svim korisnicima u obiteljskim kućanstvima, kao i korisnicima u manjim stambenim zgradama, dodijeljeni su spremnici različitih volumena za prikupljanje miješanog komunalnog otpada.

U blizini višestambenih zgrada postavljenih su zeleni otoci na kojima se prikuplja miješani komunalni otpad, papir i plastika.

Spremnici za prikupljanje papira volumena od 120 L postavljeni su u ulazima svih višestambenih zgrada.

Na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu građanima su dostupni svi navedeni spremnici.

 
 
SPREMNIK ZA PAPIR
DA - novine, papir, prospekti, vrećice od papira,kartonska i papirnata ambalaža
NE - tetrapak ambalaža, zauljeni papir, plastificirani papir, metalizirani papir fotografije
 

SPREMNIK ZA STAKLO
DA - boce i staklenke bez zatvarača i čepova
NE - automobilsko staklo, medicinsko staklo, žarulje, ambalaže jakih kemikalija, kristal, ogledala
 


SPREMNIK ZA PLASTIKU
DA - vrećice, plastične boce, plastični tanjuri i čaše, sva plastična ambalaža
NE – ambalaže jakih kemikalija i zapaljivih tvari, ambalaža boja i lakova
 

SPREMNIK ZA METAL
DA - prazne metalne limenke od pića, prazne konzerve od hrane, drugi manji metalni predmeti, folije
NE – cjevovodna armatura, kante od boja i lakova, limenke razrjeđivača, limenke pod tlakom
 
 
SPREMNIK ZA EE OTPAD
sva otpadna električna i elektronička oprema uključujući sklopovne i sastavne dijelove
 SPREMNIK ZA BATERIJE
obične baterije, baterije mobilnih telefona, baterije koje se pune
 
 
 
 

GLOMAZNI OTPAD
otpad iz kućanstva koji se zbog volumena ne mogu odložiti u vreće ili kante.Tu ne spada EE otpad, građevinski materijal, auto gume i otpad iz vrta
 

 

 

OTPADNA MOTORNA VOZILA

 

Sakupljač je pravna ili fizička osoba-obrtnik koja sukladno Zakonu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih vozila.

Sakupljač je obvezan od posjednika preuzeti otpadno vozilo te dijelove i materijale nastale održavanjem vozila.

Sakupljač je obvezan sva sakupljena otpadna vozila te dijelove i materijale vozila, u stanju u kojem su preuzeta od posjednika, predati obrađivaču uz prateći list sukladno posebnom propisu.

 

BATERIJE I AKUMULATORI

 

Baterije ili akumulatori se mogu odložiti na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu na predviđeno mjesto. Također baterije se mogu odložiti u označene namjenske spremnike koji se mogu postavljeni u nekim prodajnim mjestima na području Grada Makarske.

 

MEDICINSKI OTPAD

 

Stari lijekovi, kreme, gelovi, sirupi se mogu odložiti u najbližoj ljekarni, ambulanti ili domu zdravlja u specijalizirane i posebno označene spremnike. Prije odlaganja starih lijekova obavezno pročitajte upute za odlaganje starih lijekova koje su izložene na vidljivom mjestu ili zatražite pomoć od osoblja.

Oštre predmeti koji su bili u kontaktu s pacijentom ili infektivinim materijalom zabranjeno je odlagati u komunalni otpada ili puštati u odvode. Ti se predmeti mogu se donijeti u dom zdravlja ili ambulantu gdje će se pravilno zbrinuti.

 

OSTALE POSEBNE KATEGORIJE OTPADA

http://www.fzoeu.hr/hr/gospodarenje_otpadom/posebne_kategorije_otpada/ostale_posebne_kategorije_otpada/

 

UPUTE ZA KOMPOSTIRANJE U SVOM VRTU

 

 

Kompostirati se mogu svi biljni ostaci iz kuhinje, vrta, dvorišta: pokošena trava, uvelo cvijeće, lišće, stara zemlja, usitnjeno granje, sirovi ostaci povrća, kore od povrća, ostaci voća, ostaci čaja i kave (talog), ljuska jaja, mali komadići papira i pepeo od izgaranja drva.

Ne smiju se kompostirati: bolesne biljke, osjemenjeni korov, ostaci kuhana hrane, animalni izmet, pelene, duhan, sadržaj iz usisavača, pepeo od ugljena za grill, ostaci bojanog ili impregniranog drva, stare lijekove, ulja, novinski papir, bojani papir..

Najbolje mjesto za kompostnu hrpu je u blizini neke krošnje. Krošnja štiti kompost od prevelike vlažnosti za vrijeme kiša, ali i od pretjeranog isušivanja za vrijeme toplih dana. Poželjno je da površina bude blago nagnuta kako bi voda iz komposta mogla otjecati. Također poželjno je da oko komposta imate slobodne površine kako bi sebi olakšali buduće radove.

U grubo gotovo cijeli biootpad možemo podijeliti na zeleni (hranjivi) i smeđi (strukturalni) dio. U zeleni dio spada voće, povrće, biljke, pokošena trava, talog kave i čaja… i on je bogat hranjivim tvarima i brzo se razgrađuje.

U smeđi dio spadaju grane, suho lišće, ljuske oraha, badema, jaja, piljevina, papir, sijeno… Siromašan je hranjivim tvarima ali održava strukturu i volumen hrpe.

Na samo dno hrpe ide smeđi sloj grančice, grane, drvo, lišće … sve se reže na dužinu palca i čak sitnije. Što sitnije režemo prije će se sve razgraditi. Mikroorganizmi upravo na “rezanim” dijelovim biootpada započinju svoju aktivnost. Smeđi sloj osigurava strukturalnu masu. Između grana, lišća, piljevine, ljuski… ostaju mali džepovi zraka kroz koje se osigurava prozračivanje mase i otjecanje vode. Kada ne bi izdvajali smeđi sloj već pustili samo zeleni sloj da se kompostira došlo bi do toga da bi se s vremenom i s razgradnjom tvari, zeleni sloj “sabio” i ne bi bilo prostora za prozračivanje. Odnosno u masi više ne bi bilo kisika, mikroorganizmi ne bi preživjeli te uvjete, te bi masa počela truliti i širili bi se neugodni mirisi.

Nakon baznog smeđeg sloja, slažu se izmiješani nasjeckani (dužina palca) zeleni i smeđi biootpad u omjeru 1:1. Odnosno koliko smeđeg toliko i zelenog biootpada.

Kad se formira hrpa, potrebno joj je osigurati vlažnost uz pomoć vode. Hrpa se može prekriti nekom vrstom plastične folije kako bi se dodatno zaštitila od sunca ili oborine.Tako složenu hrpu treba najmanje 1 tjedno kontrolirati (posebno zbog vlažnosti). Po potrebi može se dodatno prozračiti prevrtanjem hrpe s vrtlarskim alatom.

 

makarska logo