21°C weather icon

Vodič kroz razdvajanje - odvojiti je lako, ako znaš kako

 

Na zelenim otocima na području grada Makarske za sada možete pronaći spremnike za odlaganje papira, plastike i miješanog otpada, a na privremenom reciklažnom dvorištu na Zagonu građanima su dostupni svi navedeni spremnici!
 
SPREMNIK ZA PAPIR
DA - novine, papir, prospekti, vrećice od papira,kartonska i papirnata ambalaža
NE - tetrapak ambalaža, zauljeni papir, plastificirani papir, metalizirani papir fotografije
 

SPREMNIK ZA STAKLO
DA - boce i staklenke bez zatvarača i čepova
NE - automobilsko staklo, medicinsko staklo, žarulje, ambalaže jakih kemikalija, kristal, ogledala
 


SPREMNIK ZA PLASTIKU
DA - vrećice, plastične boce, plastični tanjuri i čaše, sva plastična ambalaža
NE – ambalaže jakih kemikalija i zapaljivih tvari, ambalaža boja i lakova
 

SPREMNIK ZA METAL
DA - prazne metalne limenke od pića, prazne konzerve od hrane, drugi manji metalni predmeti, folije
NE – cjevovodna armatura, kante od boja i lakova, limenke razrjeđivača, limenke pod tlakom
 
 
SPREMNIK ZA EE OTPAD
sva otpadna električna i elektronička oprema uključujući sklopovne i sastavne dijelove
 SPREMNIK ZA BATERIJE
obične baterije, baterije mobilnih telefona, baterije koje se pune
 
 
 
 

GLOMAZNI OTPAD
otpad iz kućanstva koji se zbog volumena ne mogu odložiti u vreće ili kante.Tu ne spada EE otpad, građevinski materijal, auto gume i otpad iz vrta
 

 

makarska logo