1°C weather icon

Viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol: Obavijest o natječaju i poziv na testiranje

13.02.2015.

Klasa: 112-02/15-01/1
Ur. broj: 2147/05-04-02/6-15-8
Makarska, 12. veljače 2015.


Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), članka 8. i 9. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br 18/14 i 1/15) Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu, a u vezi Natječaja objavljenog 28. siječnja 2015. godine (NN. br. 10/15) o prijmu u službu višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću i protokol daje sljedeću

 

                                    OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
                                                 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Natječaj za prijam u službu u Uredu gradonačelnika Grada Makarske na radnom mjestu – Višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću i protokol, a koji ispunjavaju uvjete Natječaja, održat će se dana 18. veljače 2015. godine (srijeda) u zgradi Grada Makarske, soba 26.

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju uvjete navedenog natječaja i koji se pozivaju na testiranje su sljedeći:

 

1. Tamara Batinić
2. Ivana Pleić

a prema sljedećem rasporedu:


u 13,45 sati – pisano testiranje
u 14,30 sati – intervju

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.

 

Pravni izvori za pripremu kandidata su:
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 19/13 – pročišćeni tekst)
Statut Grada Makarske (www.makarska.hr – važni akti)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13 – pročišćeni tekst)
Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 106/12)
Zakon o medijima (NN, br. 59/04, 84/11 i 81/13)


Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Natječajem dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u «Glasniku Grada Makarske», br. 2/13, 18/14 i 1/15.


Grad Makarska
Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu

makarska logo