13°C weather icon

Vijeće za prevenciju

 O Vijeću za prevenciju

 


prevencija@makarska.hr

 

Vijeće za prevenciju je partnersko tijelo čiji je cilj putem preventivnih aktivnosti povećanje sigurnosti, prevencija štetnog ponašanja, smanjenje straha građana od kriminaliteta te podizanje ukupne kvalitete života na području Makarske, i to zajedničkim i koordiniranim radom cijele zajednice.

Čine ga predstavnici Grada Makarske, Policijske postaje Makarska, obrazovnih ustanova, komunalnog redarstva, Državnog inspektorata, Turističke zajednice, Crkve, Suda, Centra za socijalnu skrb i dr.

Vijeće je osnovano na inicijativu Policijske postaje Makarska, kao sastavni dio projekta "Policija u zajednici", a ideja za njegovo osnivanje temelji se na pretpostavci da je sigurnost pravo svakog čovjeka i bitna komponenta kvalitete života, te da je kriminalitet složen problem koji ne može riješiti samostalno niti jedna društvena institucija bez pomoći cijele zajednice.

Naime, sigurnošću, kao i kvalitetom života uopće, na području grada bave se na svoj način i svojim materijalnim, ljudskim i stručnim resursima razne javne službe, državne institucije, udruge građana i nevladine organizacije. Često se događa da zbog nedostatka njihove komunikacije dolazi do međusobnog nepoznavanja, nepovezanosti u radu, suprostavljenosti u pristupu i strategijama rješavanja problema, različitog pristupa materijalnim sredstvima, konkurentskog umjesto suradničkog odnosa i drugih negativnih pojava koje znatno smanjuju njihovu učinkovitost.

Zadaća Vijeća za prevenciju je koordinacija aktivnosti svih društvenih subjekata čiji je rad povezan s povećanjem sigurnosti i kvalitete života u gradu, kako bi se izbjegle navedene negativnosti.

Vijeće se sastaje jednom mjesečno i to svakog prvog utorka u mjesecu u zgradi Grada Makarske. Članovi Vijeća, nakon izvršene analize stanja, odlučuju se za provedbu pojedinih projekata za čiju se realizaciju osnivaju radne skupine. U radnim skupinama Vijeća mogu sudjelovati svi zainteresirani građani koji mogu pružiti stručnu, materijalnu ili drugu pomoć u povećanju sigurnosti i kvalitete života u gradu.

Jedan od prvih projekata Vijeća je povećanje sigurnosti u zoni obrazovnih ustanova, čiji se tijek provedbe može pratiti na ovoj internetskoj stranici.

 

ČLANOVI VIJEĆA ZA PREVENCIJU

1. Tonći Bilić, gradonačelnik, predsjednik
2. Miroslav Družianić, zamjenik gradonačelnika, dopredsjednik
3. Stipe Žigo, Policijska postaja Makarska, član
4. Dino Nemčić, Policijska postaja Makarska, član
5. Luca Ivanda, specijalist školske medicine, član
6. Branka Jurčević Zidar, savjetovalište Službe za prevenciju bolesti ovisnosti u Makarskoj, član
7. don Pavao Banić, župnik Župe sv. Marka, član
8. don Damir Vuletić, župnik Župe Kraljica mira, član
9. Nikša Vidoš, predstavnik građana, član
10. Sanja Puharić, predsjednica Udruge Savjetovalište Lanterna, član
11. Biljana Puharić, predsjednica Općinskoga državnog odvjetništva, član
12. Radoslav Roso, predsjednik Općinskog suda u Makarskoj, član
13. Miro Jukić, voditelj Državnog inspektorata PJ Split, ispostava Makarska, član
14. Željko Bagarić, direktor Makarskog komunalca d.o.o., član
15. Siniša Mračević, komunalni redar, član
16. Ivo Raos, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Makarska, član
17. Nikola Andačić, ravnatelj Osnovne škole S. Ivičevića, član
18. Renata Gudelj, ravnateljica Osnovne škole oca P. Perice, član
19. Momir Sumić, ravnatelj Srednje strukovne škole, član
20. Slavko Gudelj, ravnatelj Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića, član
21.Tonći Lalić, Turistička zajednica, član

makarska logo