9°C weather icon

Vijeća mjesnih odbora dobila svoje e-mail adrese

17.11.2014.

Vijeća mjesnih odbora grada Makarske od prošlog tjedna imaju svoje e-mail adrese na koje građani sa područja pojedinog mjesnog odbora članovima Vijeća mogu i ovim putem postaviti pitanja, ali i uputiti svoje sugestije, prijedloge i zapažanja. E-mail adrese za kontakt su sljedeće:
m.o.zelenka-ratac@makarska.hr
m.o.velikobrdo@makarska.hr
m.o.plaza-sinikosa@makarska.hr
m.o.istok-dugis@makarska.hr
m.o.centar@makarska.hr
m.o.bilibrig@makarska.hr
m.o.bidol-vrpolje@makarska.hr

makarska logo