14°C weather icon

Važni telefonski brojevi

Gradski centar za obavješćivanje 'Osejava' Makarska (GCOM)
08000 112

Policija

+385 (0)21 611 317

Hitna pomoć
+385 (0)21 613 494

Vatrogasci
+385 (0)21 615 993

Taxi
+385 (0)21 611 366

Autobusni kolodvor
+385 (0)21 612 333

Lučka ispostava
+385 (0)21 611 977

Hrvatski autoklub – pomoć na cesti
+385 (0)21 1987

Park prirode Biokovo
+385 (0)21 616 924

HGSS Stanica Makarska
+385 (0)21 616 455
+385 (0)91 721 0011

Turistička zajednica Grada
+385 (0)21 612 002

Stambeno gospodarstvo
+385 (0)21 615-565

Makarski komunalac
+385 (0)21 695 011

Vodovod
+385 (0)21 616 022

Hrvatska elektroprivreda
+385 (0)21 611 866

Malakološki muzej
+385 (0)21 611 256

Makarska zvjezdarnica
+385 (0)21 612 258
+385 (0)98 542 361

makarska logo