32°C weather icon

Važna obavijest: Grad Makarska podsjeća dobavljače na obvezu izdavanja e-računa

26.08.2019.

Grad Makarska podsjeća sve svoje dobavljače da je od 1. srpnja 2019. na snazi zakonska obveza zaprimanja i izdavanja e-računa u postupcima javne nabave(uključujući i jednostavnu), te da računi koji su izdani nakon 30. lipnja, a nisu u digitalnom obliku neće moći biti plaćeni.

 

Podsjetimo, Grad Makarska od 01. srpnja 2019. godine ima obvezu zaprimanja  računa  isključivo u elektroničkom obliku i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i male nabave, te nabave  putem narudžbenica. Za slanje elektroničkih računa potrebno je odabrati informacijskog posrednika, a informacijski posrednik Grada Makarske je FINA. Servisi zaprimanja, slanja i likvidature računa su i Moj eRačun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom, Libusoft, Ciom d.o.o. i drugi.

 

Naime, Grad Makarska, kao javni naručitelj, obveznik je primjene Zakona o elektroničkom izdavanju računa (N.N. 94/2018), koji je propisao obvezu zaprimanja i izdavanja e-računa u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavnu nabavu.

 

Iako je od stupanja na snagu zakona prošlo gotovo dva mjeseca Grad Makarska i dalje dobiva račune koji nisu valjani te ovim putem apelira na sve dobavljače da izdaju elektroničke račune u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer GRAD MAKARSKA NIJE U MOGUĆNOSTI PRIHVATITI NI PLAĆATI RAČUNE POSLANE POŠTOM ILI E-MAILOM!

JEDINI RAČUNI KOJI SE MOGU PRIHVATITI KAO PRAVOVALJANI SU RAČUNI IZDANI U ELEKTRONIČKOM OBLIKU( XML FORMATU), POSLANI PUTEM INFORMACIJSKOG POSREDNIKA.

 

makarska logo