8°C weather icon

Uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom

Uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom

Uvođenje novog sustava gospodarenja otpadom

Na području grada postavljena je mreža od 16 zelenih otoka s ukupno 65 polupodzemnih spremnika za odvojeno prikupljanje miješanog komunalnog otpada, papira i plastike. Polupodzemni spremnici po svojim karakteristikama pokazali su se kao uspješno rješenje jer  daju veću efikasnost u zapremnini, a  vizualno se više uklapaju u okoliš nego tipični kontejneri u kojima je otpad izložen raznošenju. U stambenim i poslovnim zgradama postavljeno je 150 spremnika za prikupljanje papira, dok se glomazni otpad besplatno odvozi na poziv svih građana.

Inače, Grad Makarska je u suradnji sa Makarskim komunalcem 2014. godine osmislio i pokrenuo edukativnu kampanju o važnosti razvrstavanja otpada pod motom ''Skupi, složi, savjesno odloži''.  Građani su uz račun za odvoz otpada dobili i edukativni letak o važnosti razdvajanja otpada koji je sadržavao osnovne informacije o važnosti odvojenog sakupljanja otpada i novom načinu gospodarenja otpadom kakav se počeo uvoditi na području grada. Kampanja Grada Makarske i Makarskog komunalca, koja i dalje traje, javno je pohvaljena kao dobar primjer od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U tijeku je i terensko prikupljanje podataka od strane Makarskog komunalca u svrhu implementacije primarne selekcije otpada na kućnom pragu.

makarska logo