28°C weather icon

Utvrđene kandidature za članove i njihove zamjenike Savjeta mladih Grada Makarske

05.04.2016.

Na temelju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Makarske i njihovih zamjenika objavljenog 3. ožujka 2016. godine na službenoj stranici Grada Makarske, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća na 8. sjednici održanoj 4. travnja 2016. godine, utvrdio je kandidature za članove i njihove zamjenike Savjeta mladih Grada Makarske.

 

Lista kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih Grada makarske

 

 

makarska logo