4°C weather icon

Uređenje sportske luke Arbun

Uređenje sportske luke Arbun

Uređenje sportske luke Arbun

Sportska luka Arbun nalazi se na zapadnom dijelu akvatorija i pruža se obalnom linijom od Malog mula do sredine poluotoka Sv. Petra. Sadašnje stanje akvatorija ne omogućava kvalitetno uređenje sportske luke iz razloga nesigurnog priveza brodova, a  planiranim proširenjem kapaciteta taj će problem biti riješen bez ugrožavanja sigurnosti uplovljavanja trajekta i drugih turističkih brodova. Projektom se planira izgradnja novog gata za privez brodica domicilnog stanovništva dužine 114,6 m. Maksimalan broj vezova na gatu je trideset i osam, a predviđena je i izgradnja pratećeg objekta za potrebe Jedriličarskog kluba ''Bura'' i Pomorsko- sportskog ribolovnog društva ''Arbun''.

makarska logo