15°C weather icon

Ured gradonačelnika

PREDSTOJNICA

Lara Rakušić Ivanković, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 404
predstojnica@makarska.hr

 

 

U Uredu gradonačelnika obavljaju se:

 

 1. pravni, upravno-pravni i savjetodavni poslovi,
 2. poslovi zastupanja,
 3. stručni i administrativni poslovi usklađivanja rada upravnih odjela,
 4. poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
 5. poslovi kojima se ostvaruje suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave u tuzemstvu i inozemstvu,
 6. protokolarni poslovi i poslovi odnosa s javnošću,
 7. kadrovski i poslovi vezani za edukaciju,
 8. informatički poslovi, te praćenje propisa iz djelokruga rada Ureda,
 9. poslovi predlaganja akata Gradskom vijeću i Gradonačelniku,
 10. uređenje i priprema izrade Službenog glasila Grada Makarske,
 11. poslovi djelovodnika i arhiviranja,
 12. organizacija i vođenje projekata,
 13. sastavljanje timova za pojedine projekte,
 14. održavanje dvosmjerne komunikacije između Ureda gradonačelnika i ostalih odjela,
 15. kontinuirano praćenje produktivnosti rada Gradske uprave,
 16. sastavljanje tjednih, mjesečnih i godišnjih izvješća o napretku rada Gradske uprave,
 17. uređivanja službene internetske stranica Grada,
 18. te drugi stručni i administrativni poslovi iz djelokruga Ureda.

 

 

 

a) Odsjek za stručne poslove Gradskog vijeća i
gradonačelnika

 

Viši stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove
Tonći Batinić, dipl.iur.
Tel: +385(0)21 608 416
priprema.vijeca@makarska.hr

 

Viša stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol
Ivana Pleić, dipl. novinarka
Tel: +385 (0)21 608 411
protokol@makarska.hr

 

Stručni suradnik za informatičke poslove
Tel: +385 (0)21 608 408
informatika@makarska.hr

 

Administrativna tajnica
Martina Mustapić Glibota, mag.polit.
Tel: +385 (0)21 608 401
tajnica@makarska.hr

 

Referentica za poslove pisarnice i arhive
Klaudija Vujčić
Tel: +385 (0)21 608 410
pisarnica@makarska.hr

 

Referentica za poslove pisarnice i arhive
Mira Roso
Tel: +385(0)21 608 410
pisarnica2@makarska.hr


b) Odsjek za opće i pravne poslove

 

Viša savjetnica za opće i pravne poslove i zastupanje Grada
Tea Botica, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 413
pravna.sluzba@makarska.hr

 

Savjetnik za evidenciju gradske imovine i zastupanje Grada
Bojan Mileta, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 414
upravljanje.imovinom@makarska.hr

 

                                               c) Odsjek za projekte i razvoj

 

Viša stručna suradnica za projekte i razvoj
Tamara Batinić, mag. medior. publ.
Tel: +385 (0)21 608 411
tamara.batinic@makarska.hr
 

 

Savjetnik za javnu nabavu
Hrvoje Pejić, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 409
javna.nabava@makarska.hr                                                           • Tehnička služba

 

Namještenik zaštitar - portir
Josip Grabovac
Tel: +385 (0)21 608 400

 

Namještenik – vozač
Marin Šimić

 

Namještenik – dostavljač
Robert Tomas
Ivica Prgomet

 

Namještenik – čistačica
Branka Radić

makarska logo