20°C weather icon

Upis djece u rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za predškolsku godinu 2018./2019.

16.04.2018.

DJEČJI VRTIĆ „BIOKOVSKO ZVONCE“ MAKARSKA
KLASA: 601-01/18-01/24
URBROJ: 2147-23-11-18-1
MAKARSKA, 13. travnja 2018.Temeljem članka 5. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u vrtić/jaslice u Dječjem vrtiću „Biokovsko zvonce“ Makarska, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska raspisuje natječaj za

 


UPIS DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI
U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

 


1. PRIJAVE ZA UPIS DJECE KOJA VEĆ KORISTE PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA (dosadašnji korisnici) će se obaviti od 23. travnja 2018. do 27. travnja 2018. u prostorijama dječjeg vrtića „Ciciban“ u uredu stručne službe (Molizanskih Hrvata 2, Makarska) radnim danom: ponedjeljak, utorak, srijeda i petak od 8:00 do 10:00 sati i od 11:00 do 14:00 sati, i četvrtak od 11:00 do 16:00 sati.

 

Zahtjev za upis se preuzima u skupini koju dijete pohađa.

 

2. PRIJAVE ZA UPIS DJECE KOJA SE P R V I P U T UPISUJU U PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA će se obaviti od 07. svibnja 2018. do 25. svibnja 2018. u prostorijama dječjeg vrtića „Ciciban“ u uredu stručne službe (Molizanskih Hrvata 2, Makarska) radnim danom: ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8:00 do 13:00 sati, i srijedom 11:00 do 16:00 sati.

 

Zahtjev za upis se može preuzeti u Ustanovi ili na internet stranici Ustanove (www.dv-biokovskozvonce.hr) od 02. svibnja 2018.

 

Prilikom preuzimanja zahtjeva potrebno je sa stručnom službom Ustanove dogovoriti termin za individualni razgovor (NOVI KORISNICI). Ako se zahtjev preuzima sa Internet stranice Ustanove, termin se dogovara pozivom na mob: 099/2683418 i tel. na 690-444.

 

3. Potrebna dokumentacija, vrste boravka s mogućnošću trajanja boravka i način ostvarivanja prava podnositelja zahtjeva naznačeni su u zahtjevu za upis.

 

4. Lista reda prvenstva (Bodovna lista) bit će objavljena do 14.06.2018. na oglasnoj ploči Vrtića "Ciciban", Molizanskih Hrvata 2, Makarska i web stranici Ustanove.

 Predsjednica Upravnog vijeća:
Renata Gudelj

 

makarska logo