14°C weather icon

Udruga "Ruke za bolju Makarsku"

Udruga "Ruke za bolju Makarsku"

Udruga "Ruke za bolju Makarsku"

 
Udruga  „Ruke za bolju Makarsku“ (skraćeno „Ruke“) osnovana je 2012. kao udruga građana koji su svojim konstruktivnim prijedlozima i volonterskim radom na različite načine nastojali poboljšati život lokalne sredine. U ožujku 2014. udruga je svoje djelovanje usmjerila prema aktivnom građanstvu i međusektorskoj suradnji. Kao svojevrsna platforma razvoja aktivnog građanstva (PRAG-ma) udruga nastoji sustavno raditi na podizanju svijesti građana i interesnih skupina o potrebi za aktivnim angažmanom i sudjelovanjem u procesu odlučivanja, stvarajući istovremeno preduvjete za jačanje odgovornosti nositelja vlasti na lokalnoj razini.
 
U tom smislu, područje djelovanja udruge je demokratska politička kultura i ljudska prava, s naglaskom na promicanju, razvitku i unapređenju:
• aktivnog uključivanja građana u život zajednice i pružanje potpore civilnim inicijativama
• građanskih sloboda i prava građana
• nadgledanja i korekture rada jedinica lokalne i regionalne samouprave
• nezavisnog slobodnog medijskog prostora s pravom na dobivanje objektivne informacije
• cjeloživotnog učenja i izvaninstitucionalnog obrazovanja
• pružanja podrške mladima
• organiziranog informiranja mladih
• aktivnog sudjelovanja mladih u društvu
• osmišljavanja lokalnih i nacionalnih politika prema mladima
• socijalnog partnerstva i međusektorskog dijaloga
• inovativnih pristupa u rješavanju problema u području javnih politika.
U svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva udruga obavlja sljedeće djelatnosti:
• poticanje suradnje, međusobne pomoći i povezivanja civilnih udruga
• izvještavanje javnosti o problemima organizacija civilnog društva u cilju olakšanja njihovog rada i razvoja
• poticanje aktivne uključenosti građana u društveno- korisnim akcijama
• organizacija konferencija, seminara, radionica, treninga, javnih rasprava, tribina, manifestacija, studijskih putovanja i drugih događaja
• prikupljanje i analiza informacija važnih za razvoj javnih politika i civilnog društva
• prikupljanje i analiza informacija o projektima, inicijativama, skupovima i konferencijama važnim za razvoj javne politike i civilnog društva
• razvijanje partnerstva sa sličnim organizacijama, te uglednim pojedincima u zemlji i inozemstvu
• zagovaranje značajnije uloge organizacija civilnog društva u javnim politikama
• osnaživanje uloge organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u procesima decentralizacije, a posebno programa javne politike
• provođenje akcijski usmjerenih istraživanja o problemima javne politike i civilnoga društva
• informiranje mladih o obrazovnim programima, edukacijama, zabavnim sadržajima, pravima mladih te sadržajima za kvalitetno provođenje slobodnog vremena putem izdavanja brošura i publikacija te direktnog kontakta s korisnicima
• organiziranje predavanja, seminara, radionica, konferencija, tribina i drugih skupova s ciljem informiranja i educiranja mladih i o mladima
• organiziranje kulturnih manifestacija mladih i za mlade
• sudjelovanje u utvrđivanju politike prema mladima, na državnoj i lokalnoj razini
• utjecanje na javno mnijenje.
 
 
KONTAKT:
Petar Kelvišer
+385981813389
Internet adresa: www.ruke.hr
                              www.facebook.com/rukezaboljumakarsku
 
makarska logo