9°C weather icon

Udruga osoba s invaliditetom "Sunce"

Udruga osoba s invaliditetom "Sunce"

Udruga osoba s invaliditetom “SUNCE” je društvena, humanitarna, nevladina, nestranačka, neprofitna dobrotvorna udruga građana, koja djeluje na području grada Makarska i općina Makarskog primorja. Osnovana je 24. lipnja 1994.godine.
Udruga Sunce član je Mreže osoba s invaliditetom Dalmacije, Hrvatskog saveza udruga cerebralne i dječje paralize i Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske. Članica smo i Lokalne akcijske grupe Adrion. Članovi udruge su djeca s poteškoćama, mladi ljudi s različitim oblicima invaliditeta, a od nedavna i sve osobe s invaliditetom s područja Makarskog primorja.
Želimo osigurati podršku svim oblicima rehabilitacije i integracije djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Želimo osobama s invaliditetom pomoći u zapošljavanju, samostalnom stanovanju, te prije svega omogućiti i ostvariti sustav u kojem će osobe s invaliditetom moći djelovati po principu samozastupanja.
 
Telefon i fax: +385(0)21 616660.
              sunce-udruga@gmail.com
Internet adresa: www.sunce-udruga.hr
OIB: 588631309512.

Žiro račun udruge u Zagrebačkoj banci: 2360000-1101232813) 

makarska logo