15°C weather icon

Udruga Milan Ožić Mike dodjeljuje STIPENDIJU u iznosu od 10 000 kuna

01.07.2013.

Udruga Milan Ožić Mike – udruga s najvećim osmijehom nastavlja sa svojim aktivnostima s ciljem promicanja znanja i humanosti te objavljuje Natječaj za dodjelu stipendije učeniku/ci s područja grada Makarske za upis na visoka učilišta u akademskoj godini 2013./2014. u iznosu od 10.000,00 kuna.
Cilj raspisivanja ovog natječaja jest motivirati i osvijestiti buduće studente/ice našega grada o važnosti njihove uloge u aktivnom razvoju i promidžbi lokalne zajednice.
Udruga Milan Ožić Mike isplaćivat će mjesečnu potporu u iznosu od 1.000,00 kn u obliku 10 redovitih isplata, u razdoblju od listopada 2013. godine do srpnja 2014. godine, dok se od stipendista u svojem akademskom i društvenom angažmanu i djelovanju očekuje promidžba rada Udruge i grada Makarske u mjestu studiranja, kao i potpora gradskih projekata s ciljem promicanja humanosti i znanja.
Ocjenjivačka komisija Udruge će putem prijavnice (koja je osnovni dio Natječaja) i intervjua, regrutirati i odabrati osobu s potencijalom koja je spremna u svojim budućim dostignućima i radu pridonijeti kreiranju društvenog života našega grada te ovom stipendijom pomoći školovanje iste.
 
***
 
U manje od godinu i pol dana svog djelovanja, Udruga Milan Ožić Mike postala je prepoznatljivi dio društvenog života našega grada te dobivši povjerenje brojnih sugrađana svojim humanitarnim djelovanjem pomogla mnogima. Kako je jedna od osnovnih djelatnosti Udruge ujedno i promicanje znanja, sigurni smo kako ćemo ovim projektom probuditi svijest i odgovornost studenata o važnosti i njihove uloge u kreiranju društvenog života Makarske, bez obzira na mjesto studiranja.
 
 

 

Temeljem članka 7. Statuta Udruge Milan Ožić Mike i Odluke Upravnog odbora Udruge Milan Ožić Mike od dana 6. veljače 2013. godine, Udruga Milan Ožić Mike raspisuje:
 
NATJEČAJ
 
za dodjelu stipendije učeniku/ci s područja grada Makarske za upis na visoka učilišta u akademskoj godini 2013./2014.
 
I.                    
Udruga Milan Ožić Mike raspisuje javni natječaj za dodjelu jedne stipendije učeniku/ci s područja grada Makarske za upis na visoka učilišta u akademskoj godini 2013./2014. (u daljnjem tekstu: Natječaj).
Godišnji iznos studentske stipendije iznosi 10.000,00 kuna (1.000,00 kuna mjesečno).
 
II.                  
Pravo na sudjelovanje u Natječaju imaju učenici/ice koji/e ispunjavaju sljedeće uvjete:
·         učenici/ce koji su državljani/ke Republike Hrvatske;
·         učenici/ce koji imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet godina;
·         učenici/ce srednjih škola koji su završili/le prethodne razrede srednje škole s prosjekom najmanje 4,00.
 
III.              
Prijavi na Natječaj potrebno je priložiti:
-        osobnu iskaznicu (presliku) za sebe i za barem jednog roditelja/staratelja,
-        popunjenu i potpisanu prijavnicu (koja se preuzima na internetskoj stranici Udruge (www.udrugamilanozic.hr),
-        životopis,
-        preslik domovnice,
-        potvrdu o prebivalištu,
-        preslik svjedodžbi ranijih razreda srednje škole (1. – 4.) (na uvid originale),
-        preslik svjedodžbe o Završnom ispitu (na uvid originale),
-        diploma odnosno priznanje s državnih natjecanja iz znanja iz prethodne školske odnosno akademske godine, ukoliko kandidat/kinja iste posjeduje,
-        potvrdu o nekažnjavanju,
-        dokaz o upisu na visoko učilište – potvrdu/uvjerenje o redovitom upisu na visoko učilište.
 
IV.              
Pravo na stipendiju imaju kandidati/kinje koji temeljem bodovanja po kriterijima za dodjelu stipendija ostvare potrebni broj bodova.
 
Kriteriji za dodjelu stipendija su:
1.      ocjena prijavnice stručne ocjenjivačke komisije – 30 bodova, 
2.      intervju sa stručnom ocjenjivačkom komisijom – 20 bodova,
3.      osvojene nagrade na državnim natjecanjima iz znanja – 20 bodova,
4.      prosječan opći uspjeh u dosadašnjem srednjoškolskom školovanju – 15 bodova,
5.      upis na visoko učilište koje predstavlja deficitarno zanimanje, a prema preporuci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – 15 bodova.
 
 
* Deficitarna zanimanja
Stručni studij: Elektrotehnika, Strojarstvo, Brodogradnja, Građevinarstvo, Sestrinstvo, Fizioterapija, Turističko poslovanje.
Sveučilišni studij: Medicina, Medicinska biokemija, Stomatologija, Farmacija, Veterinarstvo, Rehabilitacija, Socijalna pedagogija, Logopedija, Povijest, Geografija, Germanistika, Matematika, Fizika, Informatika, Socijalni rad, Šumarstvo, Prehrambeni, Geodezija, Strojarstvo, Građevinarstvo, Arhitektura, Računarstvo, Brodogradnja, Psihologija, Engleski jezik i književnost, Biologija / kemija, Elektrotehnika. 
 
V.
 
Prijave na javni Natječaj podnose se zaključno do 30. rujna 2013. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: 

Udruga Milan Ožić Mike
Zrinsko-frankopanska 20, 21 300 Makarska
 (s naznakom- natječaj za stipendije).

Dokumenti pristigli na natječaj, po završetku istog, ne vraćaju se kandidatima/kinjama.
 
Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerene prijave i neovjerene preslike kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
VI.
 
Korištenje stipendije odobrava se korisniku/ci za akademsku godinu 2013./2014., a isplaćuje se mjesečno u obliku 10 redovitih isplata, u razdoblju od listopada 2013. godine do srpnja 2014. godine.
 
 
Predsjednik Udruge Milan Ožić-Mike:
                                                                                          Dragan Ožić
 
 

makarska logo