21°C weather icon

U utorak lista reda prvenstva za kupnju stana iz POS programa

01.10.2008.

3.10.08.

Povjerenstvo za provedbu programa POS-a na području Grada Makarske od 25. ožujka 2008., kada je objavljen natječaj za kupnju stana u glasilu Makarsko primorje, zaprimilo je 292 zahtjeva, od čega je samo 1 neuredan i odbačen. Nakon uvida u dokumentaciju, 160 podnositelja zahtjeva pozvano je na dopunu iste, te je oformljena i posebna komisija kojoj je bio zadatak na terenu provjeriti stambene statuse podnositelja zahtjeva. Po primitku dopunske dokumentacije, te po izvještaju komisije, povjerenstvo je utvrdilo prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stana iz POS programa, koja će u utorak 7. listopada 2008. službeno biti objavljena u glasilu Makarsko primorje, na internetskim stranicama Grada Makrske www.makarska.hr, te na oglasnoj ploči.

makarska logo