9°C weather icon

U utorak 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske

22.09.2011.

23.9.2011.

Dana 27. rujna 2011. (utorak) u Hotelu Meteor, s početkom u 13,00 sati održat će se 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske.
Na Dnevnom redu 20. sjednice Gradskog vijeća naći će se 20 točaka Dnevnoga reda.

d n e v n i       r e d1. Izvješće Mandatnog povjerenstva;
2. Verifikacija Zapisnika s 19. sjednice Gradskog vijeća održane 28. lipnja 2011. godine;
3. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Makarske za razdoblje od siječnja do lipnja 2011.g.;
4. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje 01.01.-30.06.2011.g. (polugodišnje izvješće);
5. Izvješće o korištenju proračunske pričuve za srpanj 2011.g.;
6. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Makarske za 2011. godinu;
7. Projekcija proračuna Grada Makarske za 2012.-2013. godine;
8. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji za 2010.g.;
9. Odluka o rasporedu sredstava političkim strankama iz Proračuna Grada Makarske u 2011.g.;
10. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Makarsku;
11. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjeta za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Makarska ima udjela, odnosno dionice;
12. Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade;
13. Odluka o utvrđivanju položajnih zona i vrijednosti jediničnih naknada za pripadajuću položajnu zonu u postupku obračuna naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru na području grada Makarske;
14. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o visini naknade za opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom za izgradnju stambenih građevina iz Programa društveno poticane stanogradnje;
15. Zaključak o davanju suglasnosti Gradonačelniku Grada Makarske za sklapanje sporazuma o partnerstvu sa Spasitelji d.o.o. Brezje;
16. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu JU Gradski sportski centar Makarska;
17. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Glazbene škole Makarska;
18. Rješenje o razrješenju članova školskog odbora OŠ Stjepana Ivičevića Makarska imenovanih ispred Ureda državne uprave;
19. Rješenje o razrješenju članova školskog odbora OŠ oca Petra Perice Makarska imenovanih ispred Ureda državne uprave;
20. Rješenje o razrješenju članova školskog odbora Glazbene škole Makarska imenovanih ispred Ureda državne uprave.

makarska logo