25°C weather icon

U petak 12. sjednica Gradskog vijeća

18.12.2018.

U petak 21. listopada, s početkom u 10 sati, u gradskoj vijećnici će se održati nova sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske. Na 12. sjednici gradski vijećnici će raspravljati o izmjenama i dopunama UPU-a naselja Zelenka, otkupu zemljišta u trasi prometnice unutar obuhvata UPU-a Batinići te privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Makarske za 2019. godinu.

 

Na dnevnom redu naći će se i niz odluka iz resora komunalnih djelatnosti: odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova obvezatne preventivne dezinsekcije i deratizacije na temelju ugovora o povjeravanju obavljanja poslova, odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije na području Grada Makarske, program utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu, odluka o vrijednosti boda komunalne naknade, odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Makarske, odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova te odluka o zakupu poslovnog prostora.

 

Vijećnici će odlučivati i novim prijedlozima statuta Gradskog muzeja Makarska i Gradske galerije Antun Gojak, imenovanju ravnatelja Gradskog muzeja Makarska, razrješenju mrtvozornika te izvješću o provedbi Lokalnog programa djelovanja za mlade Grada Makarske u 2018. godini.

 

makarska logo