16°C weather icon

U osnovnim školama uveden produženi boravak

U osnovnim školama uveden produženi boravak

Uvođenjem produženog boravka u Makarskoj su podignuti standardi u osnovnom školstvu. Nakon što se 2014. u Osnovnoj školi oca Petra Perice krenulo s pilot-projektom produljenog boravka, zbog velikog interesa roditelja isti je 2015. uveden i Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića. U 2016. godini formirana su 4 odjeljenja: po 2 u obje osnovne škole. Grad Makarska ovaj je projekt ocijenio kao jedan od prioritetnih uvažavajući činjenicu da današnji način života sve većem broju roditelja nameće potrebu za zbrinjavanjem djeteta mlađe školske dobi koje nakon redovite nastave odlazi kući i često bez odgovarajućeg nadzora provodi vrijeme do povratka roditelja s posla. Grad Makarska snosi troškove nastavničkih plaća u iznosu od 177.000,00 kuna za obje škole.

makarska logo