- weather icon

U Makarskoj održana edukacija pripadnika Civilne zaštite

27.11.2014.

U organizaciji Grada Makarske, u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića, održana je 22. studenoga prva edukacija za pripadnike Civilne zaštite – postrojbe opće namjene grada Makarske koju su vodili predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje(DZUS) i Crvenog križa Makarska. Nakon uvodnih prezentacija pripadnici Interventnog tima za katastrofe Crvenog križa Makarska prezentirali su i educirali pripadnike Civilne zaštite o osnovama prve pomoći i primjeni reanimacijskog postupka.

- Edukaciju smo proveli simulirajući dvije situacije. U prvoj smo imali osobu bez svijesti sa vitalnim životnim funkcijama, dok je u drugoj trebalo pomoći unesrećenoj osobi koja je ostala bez vitalnih funkcija. Kako bi osnove postupka što bolje usvojili, nakon demonstracije o pravilnom postupanju prema životno ugroženoj osobi, svaki pripadnik Civilne zaštite bio je u ulozi unesrećene osobe i osobe koja pomaže unesrećenoj osobi. Kad je riječ o usvajanju znanja o reanimacijskom postupku cilj je bio i da kod polaznika razbijemo strah od pružanja ovog tipa pomoći koji je presudan za život do dolaska liječnika, pojasnio je ravnatelj Crvenog križa Gloryan Grabner.

makarska logo