6°C weather icon

U četvrtak 16. sjednica Gradskog vijeća

15.06.2015.

Gradsko vijeće Makarske održat će svoju 16. sjednicu u četvrtak 18. lipnja s početkom u 13,00 sati u gradskoj vijećnici. Osim zapisnika s prethodne sjednice, na dnevnom redu naći će se i prijedlozi vjerodostojnog tumačenja čl. 40 Odluke o davanju na korištenje javnih površina Grada Makarske za postavljanje kioska, štekata, pokretnih naprava i sl. i o naplati poreza za korištenje javnih površina te odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova postupanja s psima i mačkama lutalicama te uklanjanje životinjskih lešina na temelju ugovora o povjeravanju poslova.
Vijećnici će odlučivati i o prijedlogu odluke o osnivanju Javne ustanove Makarska razvojna agencija - MARA, davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarska izravnom pogodbom s Glazbenom školom Makarska te o davanju suglasnosti gradonačelniku Grada Makarske za sklapanje Ugovora o dodjeli prava korištenja poslovnog prostora JU "Park prirode Biokovo" u poslovnoj zgradi JU Gradski sportski centar Makarska.

Na dnevnom redu su i točke vezane za školstvo: zaključak o davanju suglasnosti na Statut Osnovne škole oca Petra Perice Makarska, zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne škole Stjepana Ivičevića Makarska i zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjeni i dopuni Statuta Glazbene škole Makarska.


Na sjednici će se raspravljati i o prijedlogu Statuta Gradske galerije Antun Gojak, Godišnjem financijskom izvješću Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska za 2014. godinu, godišnjem izvješću o radu Dječjeg vrtića "Biokovsko zvonce" Makarska za pedagošku godinu 2013/2014 i godišnjem financijskom izvješću za 2014. godinu Dječjeg vrtića "Biokovsko zvonce".
 

makarska logo