14°C weather icon

Turistička zajednica grada Makarske:Javni poziv za kandidiranje manifestacija/događanja za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava u 2018. godini

14.11.2017.

Temeljem programa rada i financijskog plana 2018. godine, Turistička zajednica grada Makarske objavljuje

 

 

JAVNI POZIV


 

za kandidiranje manifestacija/događanja za dodjelu potpore prema Programu rada i financijskog plana Turističke Zajednice grada Makarske za 2018. godinu.
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Makarske (dalje u tekstu: TZG Makarske) za manifestacije/događanja koji podižu kvalitetu turističke ponude na području grada Makarske, doprinose rastu broja dolazaka gostiju i povećanju potrošnje te promoviraju grad Makarsku.

 

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju:

 

1. kulturnih manifestacija
2. zabavnih manifestacija
3. sportskih manifestacija
4. eno-gastronomskih manifestacija
5. ostalih manifestacija.

 

TZG Makarske poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe (jedinice lokalne samouprave, udruge, ustanove, klubove i dr.) da kao organizatori manifestacija dostave svoje zahtjeve za dodjelu financijske potpore u 2018. godini.

 

Podnositelj zahtjeva treba dostaviti TZG Makarske projekt manifestacije i obrazloženje za koji se dio projekta traže sredstva, podatke o korisniku (pravni status, oib, naziv, adresu, kontakt) i informaciju o udjelu sufinanciranja projekta od strane drugih subjekata.

 

Obveze korisnika su:

– sredstva potpore iskoristiti namjenski za realizaciju manifestacije za koju je dobio financijsku potporu
– TZG Makarske dostaviti izvješće o korištenju sredstava s odgovarajućom dokumentacijom koja potvrđuje navode izvješća, te dostaviti po potrebi na uvid i dodatnu, naknadno traženu dokumentaciju.

 


Rok za dostavu zahtjeva za sufinanciranje je 15 dana od dana objave.
Obrasci su dostupni na stranicama TZG Makarske.

 

Zahtjevi se dostavljaju na adresu :- Turistička zajednica grada Makarske
Obala kralja Tomislava 16
21 300 Makarska

 

Nepravodobne i nepotpune prijave TZG Makarske neće razmatrati.

 

Prije donošenja konačne odluke o odabiru TZG Makarske zadržava pravo od podnositelja zatražiti dodatna pojašnjenja projekta, kao i pravo odbijanja projekta bez posebnog obrazloženja. O odabranim projektima podnositelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

 

Potrebni obrasci objavljeni su na stranicama TZG Makarske.

 

 

Hloverka Novak - Srzić

dir. Turističkog ureda
Turističke zajednice grada Makarske.


 

makarska logo