15°C weather icon

Turistička zajednica grada Makarske: Objavljen javni poziv za sudjelovanje u realizaciji ''Makarskog kulturnog ljeta 2020''

31.01.2020.

Pozivaju se svi pojedinci, glazbeni sastavi ili klape koji su članovi Hrvatske glazbene unije ili druge ovlaštene glazbene udruge, a zainteresirani su za sudjelovanje u Programu Makarskog kulturnog ljeta 2020, da dostave svoje ponude u turistički ured TZG Makarske najkasnije do dana 29. veljače tekuće godine. Da bi se iste uzele u razmatranje ponude moraju sadržavati popis izvođača, vrstu glazbenog žanra, program, njegovo trajanje te vrstu manifestacije za koju se konkurira (koncert, promenada ili ribarska večer), cijenu nastupa te da li je ponuditelj obveznik PDV-a. Ponuditelj je dužan sam osigurati odgovarajući razglas i rasvjetu te isto ukalkulirati u ponudbenu cijenu.

 

Kandidature za sudjelovanje u javnom pozivu mogu se dostaviti osobno na protokol Ureda TZG Makarske ili putem službe dostave u zatvorenoj omotnici sa naznakom „za javni poziv – kulturno ljeto 2020“ na adresu: TZGM Franjevački put 2 a, 21300 Makarska. Imena odabranih izvođača objavit će se najkasnije do 31. ožujka 2020. godine na internetskoj stranici TZGM-a, stoji u Javnom pozivu kojeg potpisuje direktorica Turističke zajednice grada Makarske Hloverka Novak – Srzić.

makarska logo