18°C weather icon

Turistička zajednica grada Makarske: Objavljen javni poziv za kandidiranje manifestacija/događanja za dodjelu potpore

05.09.2018.

Turistička zajednica grada Makarska

Obala kralja Tomislava 16

21300 Makarska

Makarska, 04. rujna 2018. godine

 

 

 

Temeljem programa rada i financijskog plana 2019. godine, Turistička zajednica grada Makarska objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

 

 

 

za kandidiranje manifestacija/događanja za dodjelu potpore prema Programu rada i financijskog plana Turističke Zajednice grada Makarska za 2019. godinu.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice grada Makarska (dalje u tekstu: TZGM) za manifestacije/događanja koji podižu kvalitetu turističke ponude na području grada Makarske, doprinose rastu broja dolazaka gostiju i povećanju potrošnje te promoviraju grad Makarsku.

 

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju:

 

1. kulturnih manifestacija

2. zabavnih manifestacija

3. sportskih manifestacija

4. eno-gastronomskih manifestacija

5. ostalih manifestacija.

 

TZGM poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe (jedinice lokalne samouprave, udruge, ustanove, klubove i dr.) da kao organizatori manifestacija dostave svoje zahtjeve za dodjelu financijske potpore u 2019. godini.

 

Podnositelj zahtjeva treba dostaviti TZGM projekt manifestacije i obrazloženje za koji se dio projekta traže sredstva, podatke o korisniku (pravni status, oib, naziv, adresu, kontakt) i informaciju o udjelu sufinanciranja projekta od strane drugih subjekata.

 

Obveze korisnika su:

 

- sredstva potpore iskoristiti namjenski za realizaciju manifestacije za koju je dobio financijsku potporu

- TZGM dostaviti izvješće o korištenju sredstava s odgovarajućom dokumentacijom koja potvrđuje navode izvješća, te dostaviti po potrebi na uvid i dodatnu, naknadno traženu dokumentaciju.

 

 

Rok za dostavu zahtjeva za sufinanciranje je 10 dana od dana objave.

Obrasci su dostupni na stranicama TZGM.

 

Zahtjevi se dostavljaju na adresu :- Turistička zajednica grada Makarska

                          Obala kralja Tomislava 16

                          21 300 Makarska

 

Nepravodobne i nepotpune prijave TZGM neće razmatrati.

 

Prije donošenja konačne odluke o odabiru TZGM zadržava pravo od podnositelja zatražiti dodatna pojašnjenja projekta, kao i pravo odbijanja projekta bez posebnog obrazloženja. O odabranim projektima podnositelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

 

Potrebni obrasci objavljeni su na stranicama TZGM.

 

 

S poštovanjem,

Hloverka Novak - Srzić

 

dir. Turističkog ureda

Turističke zajednice grada Makarske.

 

 

makarska logo