16°C weather icon

Treća sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske

19.08.2013.

 

Na temelju članka 66. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" br. 11/09 i 2/13) predsjednica Gradskog vijeća Jagoda Martić, dipl. ing. kemije saziva 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Makarske za dan 22. kolovoza 2013. g. (četvrtak) koja će se održati u hotelu „Meteor“ s početkom u 15,00 sati
 
Za sjednicu je predložen sljedeći
 
                                     D n e v n i   r e d
 
 
1.      Izvješće Mandatnog povjerenstva
2.      Zapisnik sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske održane  28. lipnja 2013. godine
3.      Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grad Makarske
4.      Izvješće Gradonačelnika Grada Makarske za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2013. godine
5.      Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Makarske za 2012. godinu
6.      Odluka o suglasnosti za otkup zemljišta (prometnica“A“ za zgrade POS-a)
7.      Odluke o dopuni Odluke o autotaksi prijevozu
8.      Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o poslovanju „Vodovod“ d.o.o. Makarska u 2012.godini
9.      Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o stanu društva za 2012. godinu „Makarski komunalac“ d.o.o.
10. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o stanju društva i financijsko izvješće „Stambeno gospodarstvo Makarska“ d.o.o.
11. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska
 

 

makarska logo