11°C weather icon

Testiranje i intervju radi provjere znanja i sposobnosti

13.11.2012.

14.11.2012.

Dana 20. studenoga 2012. godine (utorak), u 9:00 sati, u sobi 26 zgrade Grada Makarske (Obala kralja Tomislava 1, Makarska) održat će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti za kandidate koji su se prijavili na Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – radno mjesto stručnog suradnika za socijalu u Odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske (objavljen od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 22. listopada 2012. godine).

Pravni izvori za testiranje su:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07);
2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08);
3. Statut Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 08/09 i 13/09) i
4. Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 33/2012).


Kandidat sa sobom mora ponijeti osobnu iskaznicu!

makarska logo