8°C weather icon

Tematska pješačko-biciklistička staza „Tragom Antuna Gojaka“

Tematska pješačko-biciklistička staza „Tragom Antuna Gojaka“

Tematska pješačko-biciklistička staza „Tragom Antuna Gojaka“

U rad je puštena prva edukativna pješačko biciklistička staza Tragom Antuna Gojaka, koja obuhvaća šest punktova na Sv. Petru i Osejavi  postavljenih na mjesta na kojima je Antun Gojak, prvi akademski slikar s Makarskog područja, pronalazio inspiraciju za svoja djela. Svi zainteresirani turisti, šetači ili biciklisti, moći će putem QR koda ugrađenog na info-table putem svojih mobitela direktno pristupiti interaktivnom sadržaju internetskih stranica Gradske galerije Antuna Gojaka gdje mogu pogledati reprodukcije Gojakovih slika i dobiti sve druge potrebne informacije. Projekt je realiziran u suradnji Gradske galerije Antun Gojak i Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA. Prijavom na natječaj Splitsko – dalmatinske županije osigurana su sredstva za realizaciju ovog projekta, a upravo je u pripremi druga faza projekta za koju je odobreno 122.500 kuna, a što će biti implementirano u projekt inovativnog odmorišta na predjelu Cvitačka.

makarska logo