13°C weather icon

Telekomunikacijska i tehnička oprema

Telefonski terminal s novom centralom od 20 brojeva omogućuje konferencijske veze, preusmjeravanje, slanje i primanje SMS poruka, slanje i primanje multimedijskih poruka koje sadrže tekst, sliku, video i zvuk.Cijelim se sustavom upravlja računalno.Telefonski pozivi u GCOM se snimaju, ne mogu se brisati i trajno se arhiviraju.

 

 

GCOM je uvezen u radijske CB, VHF, KV sustave veza: HEP-Pogon Makarska, Lučka kapetanija-ispostava Makarska, Lučka uprava-lučki redari Makarska, spasilačka služba (baywatch) Tučepi, spasilačka služba (baywatch) makarske plaže, vatrogastvo, Vodovod d.o.o. Makarska, Županijske ceste-nadcestarija Makarska i HRS-radioamaterski klub Biokovo Makarska.GCOM je na slušanju od 00:00 do 24:00 sata.Pozivni znak za GCOM je ''CENTAR OSEJAVA''.

 

 

U GCOM-u instaliran je suvremeni inteligentni protupožarni nadzorni sustav ''IPNAS'' koji na području grada i šire automatski otkriva rano nastajanje požara koristeći fotoobjektiv koji određene pojave može fotografirat i snimati zoomom do 26 puta. IPNAS sustav je dio državnog projekta koji će u konačnici s 9 planiranih kamera protupožarno nadzirati Park prirode Biokovo i cijelo Makarsko primorje.Kamere ovog inteligentnog sustava same registriraju požar.

 

 

 

 

GCOM je informatičkom i telekomunikacijskom opremom izravno uvezan u sustav nadzora neba Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) na način da pruža točan pregled informacija zrakoplova koji za potrebe hitnog medicinskog, vatrogasnog, turističkog, VIP, poslovnog i vojnog letenja koje treba logističku podršku lokalnog zemaljskog operatera.

 

 

GCOM je opremljen pomorskim radarom za moritoring Hvarskog i Bračkog kanala predajne snage 4 KW i dometa 36 NM.Radar je nadograđen s GPS-navigatorom za automatsko selektivno praćenje i određivanje do 10 pozicija plovila na moru.

 

 

 

 

GCOM raspolaže vlastitom automatskom ultrazvučnom meteorološkom postajom koja, u suradnji s DHMZ-meteorološkom postajom ''Osejava'', bilježi stalno trenutne meteo parametre:temperaturu zraka, brzinu vjetra, maksimalni udar vjetra, smjer maksimalnog udara vjetra, atmosferski izboj (jačinu udara groma), temperaturu rosišta, relativnu vlažnost zraka, tlak na razini mora i insolaciju.Svi meteo podaci se sređuju i automatski pohranjuju.

 

 

Internet odjeljak omogućuje operaterima brzo primanje i otpremanje e-mail poruka koje sadrže tekst, zvuk i sliku.

 

 

 

 

 

 

 

GCOM je u suradnji s Društvom za astronomska i ufološka proučavanja ''ORION'' Makarska jednom specijalnom kamerom i računalskim sustavom integriran preko Hrvatske meteorske mreže(HMM) u europski i svjetski sustav praćenja astronomskih pojava.

 

 

 

 

GCOM raspolaže Seizmološkom postajom koja je uvezana u Seizmološku službu RH.

makarska logo