15°C weather icon

Svečano puštanje u rad Uređaja za mehanički predtretman otpadnih voda Grada Makarske na Svetom Petru

28.03.2009.

31.3.09.

Svečano puštanje u rad Uređaja za mehanički predtretman otpadnih voda Grada Makarske na Svetom PetruSvečano puštanje u rad UREĐAJA ZA MEHANIČKI PREDTRETMAN OTPADNIH VODA
GRADA MAKARSKE NA POLUOTOKU SVETI PETAR održat će se dana 6. travnja 2009. (ponedjeljak) s početkom u 10 sati.

 

O Uređaju
Prva faza sustava odvodnje otpadnih voda Grada Makarska izgrađena je 1978. godine.
Uređaj funkcionira tako da gruba rešetka Ǿ25 mm za sakupljanje krupnog otpada, na finoj rešetki odstrani se svaka vrsta materijala veća od 3 mm, te se isti sadržaj otpresa, oslobodi vode i deponira u kontejner, kojeg Makarski komunalac odvodi na deponij. U bazenu se posebnim postupkom izdvaja sva masnoća te se odlaže u posebnu prostoriju. Godišnje se na Uređaju prikupi oko 10 m3 masnoća, koje su svrstane u posebnu skupinu opasnog otpada, te se odvode na spaljivanje.
Posebnim uređajem se odstranjuje pijesak koji dospije na Uređaj. Na lokaciju ovog Uređaja u budućnosti će se prazniti sadržaji septičkih jama.
Mehanički predtretman otpadih voda potreban je za eventualni nastavak radova na izgradnji biološkog ili kemijskog procesa više faze obrade otpadnih voda. Za eventualnu narednu fazu osiguran je prostor po prostornom planu. Ugovorima koje će potpisati RH s Europskom unijom bit će definirana i obveza više vaze obrade otpadnih voda Grada, ko i rokovi izgradnje.
Na Uređaju su instalirani elektro-agregati, kao rezervni izvor napajanja električnom energijom, a koji su povezani napajanjem i glavne crpne stanice Plišćevac.
Ovom investicijom nabavljene su nove crpke za rad crpne stanice Plišćevac. Kredit u iznosu od 2.741.083,00kuna vraća Vodovod d.o.o. Makarska u razdoblju od 15.10.2009. do 15.04.2019. godine, godišnjom ratom u iznosu od 280.000,00 kn. Sredstva su osigurana kroz ubiranje posebne naknade u visini od 0,21 kn/m3 utrošene vode.
Iznos od 2.028.402,00 kn uplatio je Grad Makarska iz sredstava proračuna. Sredstva Hrvatskih voda u visini od 164.464,00 kn dana su bespovratno iz naknade za zaštitu voda. Sredstva Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva u iznosu od 548.216,00 kn dana su bespovratno iz proračuna RH.

Projektant: HIDROPROJEKT-ING d.o.o. Rijeka
Nadzor: IGH Split
Izvođač radova: MIAB d.o.o. Šibenik
Revizija Studije utjecaja na okoliš: Građevinski fakultet Zagreb
Izrada Natječajne dokumentacije: HIDROPROJEKT-ING d.o.o. Zagreb
Isporuka crpki: E.T.A1. d.o.o. Zagreb
Investitor: VODOVOD d.o.o. Makarska

Posebnim ugovorom poslovi izgradnje – instaliranja opreme povjereni su kao komisionaru Hrvatskim vodama – Jadranski projekt d.o.o. Zagreb.
makarska logo