22°C weather icon

Susjedski nadzor stanova

Postoje mnogobrojni kriminogeni faktori odnosno uvjeti koji pogoduju činjenju kaznenih djela ili nastanku drugih štetnih događaja koji proizlaze iz nemarnosti, nepažnje, površnosti, lakomislenosti, nemarnog odnosa prema osobnoj i društvenoj imovini, nedovoljna fizička i tehnička zaštita i drugi propusti potencijalnih žrtava. Primjerice, krađa sa svojim svemogućim oblicima, pored motiva leži u čestoj prilici koju stvara žrtva.

Priličan broj građana iskazuje veliku brižnost u pogledu čuvanja svoje i društvene imovine što kradljivci vješto koriste. Iz neznanja i ravnodušnosti propuštaju se potrebne mjere predostrožnosti.
U svakom slučaju, ostaje činjenica da su pri svakoj provali neizbježne posljedice za žrtvu.

Ne radi se samo o pretrpljenoj šteti nego je provala i psihičko opterećenje.

Dom žrtve više nije siguran i to uzrokuje strah od budućnosti jer ako je jednom provaljeno situacija se može u svakom trenutku ponoviti.

Između ostalog, često se zbog nesnalaženja, neinformiranosti i nemarnosti žrtve, na krivi način tumači uloga policije i narušava određena društvena uloga pa i povjerenje u policiju.

Jedna od preventivnih mjera u sprječavanju ovih kaznenih djela jest susjedski nadzor tj. aktivnosti u okviru primarnog suzbijanja kriminaliteta koje su usmjerene na fizičku i socijalnu okolinu i na faktore koji utječu na mogućnost pojavljivanja kriminaliteta.
Bit susjedskog nadzora je u međusobnom poticanju građana da pomažu jedni drugima i da uz policiju budu čuvari imovine, putem zapažanja
i izvješćivanja o sumnjivim pojavama u svojim četvrtima.
Ideja se temelji na međusobnom poznavanju susjeda, potrebi da zaštite jedni druge, interveniraju u ime drugih i ako se primijeti nešto sumnjivo, dojave policiji.
Glavna djelatnost susjedskog nadzora je strategija širenja neformalnog nadzora, dojava policiji, veći broj uhićenih kriminalaca, smanjivanje broja kriminalaca na ulicama i zastrašivanje potencijalnih počinitelja.
Druženjem se poboljšava uobičajen problem učestalosti i kvalitete odnosa među stanovnicima u naseljima, poboljšavaju se povezivanja u zajednici, a zajednica povećava mogućnost za obranu pred kriminalcima.
Zajednica će u pravilu, uvijek znati tko je počinio zločin.
Članovi neformalne skupine, npr. stanovnici jedne ulice paze na vlastitu i movinu i imovinu drugih, obilježavaju imovinu, poboljšavaju zaštitu vlastitih domova i predlažu poboljšanje za sigurniju okolinu.
Susjedski nadzor znači i uočljivost, primjerice, u susjedstvima gdje ljudi rade ili se djeca igraju u svojim dvorištima, šeću psa, pridonosi se tome da se osjeća njihovo prisustvo, što znači da su takva područja manje interesantna za bilo koju vrstu kriminala.
Susjedski nadzor razvija prosocijalno ponašanje (koje se katkad naziva i pomaganje drugima u nevolji) a to je ono ponašanje u kojem neki čovjek ili grupa ljudi dolaze u pomoć nekom drugom čovjeku ili grupi.
Cilj susjedskog nadzora nije samo «motrenje i obavješćivanje» nego i preuzimanje odgovornosti za druge, povećanje razine osobne odgovornosti i sudjelovanje u akcijama za rješenje problema.
Također se smanjuje strah od kriminaliteta, a odnosi s policijom se poboljšavaju.
Policija će kroz edukaciju i informiranje građana pripomoći da oni bolje prepoznaju kriminogene čimbenike i kako na njih treba reagirati.
Susjedski nadzor odnosi se prvenstveno na provale u stanove, šupe, garaže, pa na provale u vozila na zajedničkim parkiralištima i na sve ono gdje se nalazi imovina naših susjeda i poznanika, te na kretanje nepoznatih osoba po stubištima ili dvorištima s ciljem raznih prijevara građana.
Operativne zadaće policije biti će usmjerene ka ukazivanju na određene probleme nekog područja i s tim u vezi predlagati, a zatim i zajednički s predstavnicima građana, lokalne vlasti i dr. provoditi određene preventivne aktivnosti. Bit će određeni policijski službenici koji će na temelju analize stanja i oblika kriminaliteta organizirati sastanke i provoditi edukaciju građana.Individualna savjetovanja u vezi sa sigurnošću imaju visoko mjesto na ljestvici vrijednosti policijskog rada na prevenciji i te se mogućnosti neće zanemarivati već naprotiv poticat ćemo građane da nam se u svakoj prilici obrate za savjet.
Prilikom pružanja takvih savjeta poticati ćemo građane na poduzimanje neke od preventivnih mjera opisanih u knjižici Policijske uprave zagrebačke

Pozivamo sve zainteresirane građane, posebice grupe stanara, da se jave područnim policijskim postajama radi dogovora oko organizacije edukacija.

makarska logo