16°C weather icon

Stupio na snagu novi Plan upravljanja pomorskim dobrom: Za iznajmljivanje ležaljki prednost samohranim roditeljima, nezaposlenima i studentima

28.04.2014.

Odlukom gradonačelnika Tonćija Bilića na snagu je 24. travnja stupio novi Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2014. Riječ je o Planu koji se donosi u svrhu zaštite, unaprjeđenja i održavanja dijela pomorskog dobra, a sadrži plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području grada Makarske, te mikrolokacije za obavljanje istih.

Cilj donošenja novog Plana je uvođenje reda u pogledu korištenja koncesijskih odobrenja za djelatnosti koje su u ovom planu taksativno navedene. Novim pravilima, između ostalog, omogućit će se da u natječaju sudjeluje veći broj građana, pojedine djelatnosti bit će dostupne duž cijele plaže, a ne samo na nekim lokacijama kao do sada, a izmještanjem jet skija na ratove postiže se veća sigurnost građana.
Za razliku od drugih djelatnosti koje su predviđene ovim Planom, kod iznajmljivanja ležaljki i suncobrana bit će presudna socijalna komponenta; prema predviđenim kriterijima najveći broj bodova ostvarivat će građani sa statusom samohranih roditelja, nezaposleni i studenti.
Tekstualni dio Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Makarske za 2014. u cijelosti možete pročitati na službenim Internet stranicama Grada Makarske, pritiskom na link http://makarska.hr/clients/1/documents/1983.pdf.
 

 

makarska logo