23°C weather icon

Studirajte u Makarskoj!

25.11.2010.

26.11.2011.


Na našim službenim internetskim stranicama od ovog tjedna imate priliku dobiti najnovije informacije o projektu Grada Makarske – otvaranju Izvanrednog stručnog studija za izobrazbu trenera pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kako smo već i izvijestili javnost, ugovor o realizaciji programa izvanrednog stručnog studija između Grada Makarske i Kineziološkog fakulteta potpisan je 29. siječnja 2010., a početak programa planiran je za iduću akademsku godinu - 2011./2012.
Kako bi se program realizirao, potrebno je 60 polaznika koji će pohađati Stručni studij. Upravo stoga Gradska uprava izradila je promidžbenu power-point prezentaciju, radijski spot i ostali promidžbeni materijal. Cilj nam je informirati i privući pažnju što većeg broja zainteresiranih osoba, koje bi studirale u Makarskoj. Krenuli smo i još jedan korak dalje, te smo izradili profil Studija na društvenoj mreži Facebook, što se pokazalo odličnom idejom, s obzirom na broj popunjenih pretprijava.
Promidžbeni materijal za Stručni studij dijelit će se i na Božićnom sajmu, pokrenuta je suradnja i sa Zajednicom sportskih udruga, a odmah nakon Nove godine krećemo i s prezentacijama po srednjim školama na širem području.
Realizacija ovog projekta promijenila bi lice grada i otvorila vrata mnoštvu novih potencijala. Zato – STUDIRAJTE U MAKARSKOJ!

makarska logo