6°C weather icon

Strojevi, ljudi i vozila na raspolaganju u slučaju snijega

09.02.2012.

10.2.2012.

Kako je i najavljeno s jučerašnjeg sastanka Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Makarske, sve gradske službe Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti, Makarski komunalac d.o.o., Hitna pomoć, Komunalno redarstvo, Gradski centar za obavješćivanje 'Osejava', Županijske ceste, HGSS Makarska, Dobrovoljno vatrogasno društvo, Crveni križ, Policija, Turistička zajednica, Vodovod d.o.o. Makarska, ali i privatna građevinska poduzeća; Georad, Građevno Vrgorac, Migros i Sekond svoje su strojeve, ljude i vozila dali na raspolaganje u slučaju snijega.
Svi raspoloživi resursi jučer- 9. veljače 2012, u 17 sati parkirani su kod tvz. "rupe" na Dugišu u slučaju potrebe i što jednostavnije realizacije "plana postupanja".makarska logo