14°C weather icon

Što je otpad, a što smeće

 

Otpad su tvari i predmeti koje planiramo odbaciti jer nam više ne trebaju, ali se mogu ponovno iskoristiti ili reciklirati.Smeće je otpad s kojim se neprimjereno ili pogrešno rukuje. Miješanjem različitih vrsta otpada nastaje smeće koje je vrlo teško i samo djelomično moguće reciklirati uz visoke troškove.
Čovjek je jedino biće na svijetu koje stvara otpad. Jedna osoba dnevno proizvede do 1,20 kg komunalnog otpada, a godišnje u Hrvatskoj se odloži 3 157 963 tona komunalnog otpada. U Makarskoj se tijekom godine dnevno proizvede 12 tona otpada, a za vrijeme turističke sezone 35 tona dnevno. Neselektirani otpad se svakodnevno gomila, a njegova razgradnja traje dugo:
- Kora naranče - 2-5 tjedana
- Papirnata maramica - 3 mjeseca
- Novine - 3-12 mjeseci
- Šibice - 6 mjeseci
- Cigarete s filterom - 1-2 godine
- Žvakaća guma - 5 godina
- Limenka - 10-100 godina
- Sintetički materijali - 500 godina
- Plastične ambalaže - 1000 godina
- Staklo - 4000 godina
 
Prema svojstvima otpad se dijeli na:
-Neopasni otpad 
- Inertni otpad – otpad koji ne podliježe fizikalnim, kemijskim i biološkim promjenama
- Opasni otpad – predstavlja veliku opasnost za okoliš. To su predmeti koji u sebi sadrže bar jedno od navedenih svojstava: zapaljivost, eksplozivnost, reaktivnost, toksičnost nadražljivost, mutagenost, infektivnost, svojstvo nagrizanja, svojstvo otpuštanja otrovnih plinova pri kemijskoj ili biološkoj razgradnji…
 
Svakodnevno u kućanstvima koristimo predmete koji se pri odlaganju klasificiraju kao opasni otpad (baterije, sprejevi ulja, boje, pesticidi, boce pod tlakom…). Iako opasni otpad čini mali dio komunalnog otpada, kada se pomiješa s ostalim otpadom može doći do kontaminacije te tako nastati veća količina opasnog otpada.
 

 

 

makarska logo