14°C weather icon

Škole

Osnovna škola oca Petra Perice

O.Š oca Petra Perice nalazi se na zapadnom dijelu grada Makarske. U novoj zgradi na Zelenki radi od 01. rujna 1999. Ovih godina školu je polazilo oko 500 učenika. Na osnovu izvrsnih rezultata i bogatih iskustava koje je stekla ekološkim aktivnostima naša (1999.) projektirana je i izgrađena prema europskim standardima.

Po istim standardima su opremljene učionice i kabineti tako da je nastavu lako provesti kroz sve oblike rada. Školu krasi školski vrt za koji je škola posljednje dvije godine osvojila prvo mjesto u državnom natjecanju pod nazivom "Slušaj kako zemlja diše".
Na osnovi izvrsnih rezultata i bogatih iskustava koje je stekla ekološkim aktivnostima škola oca Petra Perice postigla je status EKO ŠKOLE. Cilj je toga suvremenog europskog modela ugrađivanje smjernica odgoja i obrazovanja za okoliš u nastavni proces i cjelokupni život škole.
Školska zadruga "MAKE" organizirana je kroz kiparsko keramičarsku radionicu, proizvodnju eko-sapuna sa dodatcima podbiokovskog ljekovitog bilja, pripravu medenjaka - dalmatinskog kolača i maslinarsku sekciju.


Kontakt:
Osnovna škola oca Petra Perice
Zelenka bb
Tel: +385 (0)21 611 740
Fax: +385 (0)21 611 740
E-mail: os-makarska-001@skole.htnet.hr
Web: www.os-pperice-ma.skole.hr

Ravnateljica: Renata Gudelj
Tel: +385 (0)21 615 180

Osnovna škola Stjepana Ivičevića

Osnovna škola Stjepana Ivičevića nastala je podjelom bivše osnovne škole "Vid Mihaljević" Makarska 19. srpnja 1991. godine na Osnovnu školu "Vid Mihaljević" i Osnovnu školu Makarska 2. Pod ovim imenom radili smo do 23. prosinca 1995. godine kad smo joj promijenili ime u Osnovna škola Stjepana Ivičevića.

Registrirani smo na Trgovačkom sudu u Splitu 7. studenog 1995. Rješenje TT-95/550-2 i MBS 0600012727.

Geslo naše škole uzeto je iz Biblije i glasi:
"Slušaj savjet i primaj pouku kako bi naposljetku bio mudar".
Izreke: 19,20


Kontakt
Osnovna škola Stjepana Ivičevića
Ante Starčevića 14
Tel: +385 (0)21 695 020
Fax: +385 (0)21 611 411
E-mail: os-s.ivicevica@st.t-com.hr
Web: www.os-sivicevica-ma.skole.hr

Ravnatelj: Marica Gržić
Tel: +385 (0)21 695 021

 

Glazbena škola Makarska

Ideja o osnivanju Osnovne glazbene škole Makarska prisutna je još od 70 – ih godina 20. stoljeća, a zahvaljujući incijativi grupe građana ljubitelja glazbe i Skupštini SIZ – a za kulturu općine, realizirana je 1986. godine. Tako je 3. studenoga, uz svesrdnu pomoć ondašnje općinske vlasti, počela s radom Osnovna glazbena škola Makarska.

Dana 17. kolovoza 2007. Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa Osnovnoj glazbenoj školi odobrilo je proširenje djelatnosti na srednjoškolsko glazbeno obrazovanje i izvođenje srednjoškolskog glazbenog programa obrazovanja od kada Glazbena škola Makarska provodi program osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.

 

Glazbena škola Makarska je glazbeno – pedagoška institucija koja predstavlja temelj glazbene kulture i obrazovanja u ovom dijelu Makarske rivijere. Kroz nju su, kao nastavnici i učenici, prošle mnoge poznate osobe – izvođači i pedagozi koji danas djeluju u mnogim krajevima naše zemlje i svijeta. Koncertni i operni život, orkestri i komorni ansambli, druge ustanove za glazbeno obrazovanje i akademije bogatiji su radom ove ustanove.

U osnovnu glazbenu školu mogu se upisati učenici u dobi od 7 do 9 godina (sa sedam godina mogu se upisati učenici koji su pohađali početnički solfeggio), a na pojedine instrumente (trombon i tuba) do 11 godina. Osnovna glazbena škola traje 6 godina, a nastava instrumenata odvija se individualno, tako da je brzina usvajanja gradiva u potpunosti prilagođena djetetu.
Nastava teorijskih predmeta (solfeggio) odvija se u grupama od najviše 15 polaznika, a nastava skupnog muziciranja (zbor ili orkestar) u većim skupinama.

Škola nudi mogućnost posudbe određenog broja gudačkih i puhačkih instrumenata iz školske zbirke.

Nakon završetka osnovne glazbene škole, školovanje je moguće nastaviti u srednjoj glazbenoj školi. Srednja glazbena škola traje 4 godine (6 godina ako se pohađaju i dva pripremna razreda) i cilj joj je stjecanje srednje stručne spreme ovih zanimanja: glazbenik klavirist, glazbenik gitarist… itd. Najveći je dio nastave individualna nastava, dok je veličina grupa u skupnoj nastavi određena zahtjevima pojedinih predmeta. Učenici istodobno mogu pohađati bilo koju gimnaziju ili strukovnu školu, a mugu se opredjeliti i za glazbeno usmjerenje.

Na našoj je školi moguće upisati sljedeće smjerove: klavir, orgulje, harmoniku, violinu, violončelo, gitaru, mandolinu, flautu, obou, klarinet, saksofon, trubu, rog,  trombon, tubu, teorijski smjer, pjevanje i udaraljke.

Učenici koji su u osnovnoj školi svirali klavir školovanje mogu nastaviti na klaviru, orguljama ili teorijskom smjeru.

Učenici do 15 godina starosti koji glazbeno školovanje žele nastaviti na instrumentu koji nisu svirali u osnovnoj školi ili nemaju završenu osnovnu glazbenu školu, mogu upisati pripremne razrede srednje škole (ukupno dvije godine). Pripremni razredi postoje za obou, trubu, rog, trombon, tubu, udaraljke, pjevanje i teorijski odjel.

Zahtjevi na prijamnim ispitima za upis u I. razred srednje škole svojom težinom odgovaraju tehničkim i glazbenim zahtjevima VI. razreda osnovne glazbene škole, odnosno II. pripremnog razreda.

Za upis u I. pripremni razred srednje škole nije potrebno predznanje već se polaže audicija kojom se provjeravaju glazbene sposobnosti (sluh, glazbeno pamćenje i ritam).

Glazbena škola Makarska poznata je po velikom broju priznanja koje osvajaju njezini učenici koji se s natjecanja, bilo županijskih državnih ili međunarodnih, rijetko kući vraćaju bez nagrada.


makarska logo